Liberalerna vill skära ner på anslagen till skydd av värdefull natur – med en halv miljard kronor

Foto: Anders Hellberg

Mindre pengar också till klimatarbetet. 

I september presenterade regeringen sin budgetproposition för 2017. Enligt regeringen är det en ”historisk” budget, detta på grund av att det är Sveriges största klimat- och miljöbudget någonsin.

Då det gäller utgiftsområde 20, Allmän miljö- och naturvård (pdf), vill regeringen nästa år exempelvis satsa 1 268 miljoner kronor på skydd av värdefull natur, samt också 998 miljoner kronor på åtgärder för värdefull natur, vilket inkluderar bland annat skötsel av skyddade områden.

Dessa båda utgiftsposter vill dock Liberalerna kraftigt skära ner på. I förra veckan presenterade partiet sin budgetmotion för 2017 (pdf), och här framgår att man vill skära ner på dessa områden med 528 respektive 298 miljoner kronor.

Sammantaget vill Liberalerna lägga 2,3 miljarder kronor mindre på utgiftsområde 20 under nästa år, jämfört med regeringen.

lib

Miljö online2

Liknande artiklar