Sverigedemokraterna vill skära ner på miljöbudgeten med 2,3 miljarder kronor

Foto: Anders Hellberg

Partiet menar att vissa av regeringens satsningar på klimatet är att betrakta som slöseri. 

Oppositionspartiernas budgetmotioner innehåller alla kraftiga nedskärningar då det kommer till utgiftsområde 20, allmän miljö- och naturvård.

Supermiljöbloggen har tidigare i veckan skrivit om att regeringen vill satsa 8,4 miljarder på detta område under 2017, men Liberalerna vill minska anslagen med 2,3 miljarder, Kristdemokraterna med 2,9 miljarder och Centerpartiet med 2,1 miljarder.

I dag presenterade Sverigedemokraterna sin budgetmotion (pdf), och här framgår alltså att partiet vill lägga 2,3 miljarder kronor mindre på miljöbudgeten än regeringen. Partiet motiverar det bland annat på följande sätt:

Sverigedemokraternas miljöbudget är mindre än regeringens, givet en mer balanserad syn på klimat- och skogspolitik.

I budgetmotionen skriver partiet exempelvis så här då det gäller de klimatåtgärder som regeringen föreslår:

Mot bakgrund av detta är Sverigedemokraterna avvaktande till vissa satsningar på ”klimatet”. Det är att betrakta som slöseri i en situation där listan på mer trängande behov är mycket lång.

sd

Miljö online2

Liknande artiklar