H&M och Zara kopplas till grova miljöföroreningar

Foto: Magrealthkoo (Own work) [CC BY-SA 3.0]

Utredare för Changing Markets Foundation besökte 10 viskosfabriker i Kina, Indien och Indonesien och hittade allvarliga vatten- och luftföroreningar. Bland företagen som utnyttjar fabrikerna finns H&M och Zara.

Viskos görs av cellulosa eller trämassa. ”Även om viskos är gjord av generellt snabbväxande, regenerativa träd varierar hållbarheten hos vedkällorna mycket”, säger Renee Cuoco, chef för Centrum för hållbart mode på London College of Fashion till the Guardian.

Dessutom är viskosproduktionen kemisk tung. I processen används bland annat koldisulfid, en mycket brandfarlig vätska som skadar både fabriksarbetare och personer som bor nära viskosfabriker. Ämnet kopplas till hjärtsjukdomar, fosterskador, hudåkommor och cancer.

Changing Markets Foundation besökte sex fabriker i Kina och fann bevis på vatten- och luftföroreningar och allvarliga hälsoeffekter på lokalsamhällen. Bland annat menar organisationen att viskosproduktionen har bidragit till att döda det vattenlevande livet i Poyang, Kinas största sötvattensjö.

Bostadsområden i närheten av fabriken är förorenade med koldisulfidnivåer tre gånger högre än den tillåtna gränsen, och lokalbefolkningen menar att deras dricksvatten nu är för förorenat för att dricka. Anläggningen har tidigare fått kritik mot alltför stora utsläpp av luftföroreningar.

I svaret på rapporten sa Ida Ståhlnacke för H&M att de skulle ”följa upp de nämnda viskosproducenterna som de använder” och att de arbetar med en extern konsult för att utvärdera sina försörjningskedjor.

När klädkedjorna granskats ur hållbarhetsperspektiv tidigare har H&M hamnat i topp. Zara fick samtidigt en bottennotering.

Miljö online2

Liknande artiklar