Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Greenpeace: ”Vi vill se 500 000 soltak i Sverige till 2020!”

  Foto: Greenpeace

  Den svenska solcellsutvecklingen är i dag förlamad av byråkratisk gegga och politiskt käbbel, skriver Rolf Lindahl, kampanjledare på Greenpeace.

  De senaste veckorna har det på Supermiljöbloggen pågått en angelägen debatt om solenergi, med inlägg från branschaktörer samt från regerings- och oppositionspartier. Låt oss först slå fast det som förenar: alla vill ha mer sol.

  Det pågår en energiomställning i världen där förnybart i ökande grad konkurrerar ut gårdagens energi, så som smutsig fossilkraft och farlig kärnkraft. Det gör inte bara världen grönare och säkrare, utan är också den viktigaste lösningen på de stora klimatförändringar som vi alla hotas av och försöker undgå. Enligt Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg, är utvecklingen inom förnybar energi så stark att den ”helt förändrar villkoren för klimatförhandlingarna”.

  Särskilt hoppingivande är den fantastiska utvecklingen av solenergi. Sedan år 2000 har den installerade kapaciteten hundrafaldigats i världen och bara sedan 2008 har priserna på solpaneler sjunkit med 80 procent. Samtidigt sker revolutionerande innovationer som i ett slag förändrar förutsättningarna för marknaden där Teslas satsning på batterier för hushåll är ett exempel. Ändå är detta bara början. Potentialen är hisnande. Den sammanlagda solinstrålningen som når jorden räcker för att täcka världens energiförbrukning 10 000 gånger om.

  I Sverige är situationen mer dunkel. Trots jämförbar solinstrålning har Sverige endast sextiondedel av andelen solkraft i Tyskland räknat per person. I ett EU-perspektiv placerar sig Sverige i bottenskiktet, på 20:e plats, över hur mycket solel som produceras, strax före Malta. Blott en dryg halv promille av elkonsumtionen i Sverige kommer från solkraft. Medan det i vår omvärld sker en dramatisk ökning av installerad solkraft samtidigt som priserna sjunker kraftigt, är den svenska solcellsutvecklingen förlamad av byråkratisk gegga och politiskt käbbel.

  Regeringens ambition är lovvärd. Energimyndigheten har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på en strategi för ökad andel solel. Lise Nordin (MP) och Åsa Westlund (S) skriver på Supermiljöbloggen att Sverige ska bli en del av den solrevolution som pågår i världen. Det vore högst välkommet.

  Men i väntan på denna nya utredning föreslår regeringen endast små förändringar som knappast kommer att leda till någon revolution. Med tanke på att det kommer att ta ytterligare ett år till dess att solfrågan har utretts och analyserats färdigt av Energimyndigheten, riskerar utvecklingen att stagnera. Och medan regeringen funderar gräver oppositionen ner sig allt djupare i skyttegravarna.

  Solenergi i Sverige har blivit en tummelplats för finansdepartementets teknokrater och skattejurister, där ett virrvarr av regler och en snårskog av paragrafer blivit så komplext att solen bleknar. I stället för att med kraft staka ut målet och skyndsamt utforma ett system som är både enkelt och robust för de individer, föreningar och företag som ivrigt väntar, går svenska politiker hukande i paragrafryttarnas ledband.

  Det är märkligt hur egenproducerad solel, något som borde vara så lätt, har gjorts så svårt. Naturen har klarat att utvinna denna oändliga energikälla i miljarder år, men svenska politiker kan inte enas om hur lagstiftningen ska se ut. Man pillar på skruvar och muttrar medan det som skulle behövas är ett Alexanderhugg. Medan klimathotet rycker närmare väljer Sverige att utreda och analysera.

  I många andra länder har politikerna utvecklat system som stödjer utvecklingen och får vanligt folk att mobilisera och sätta upp solpaneler på sina tak. Enkla och lönsamma system som har gjort att solceller kan köpas på Ikea i andra länder – men inte i Sverige. I en artikel i Nature den 2 september uppmanar svenska och amerikanska forskare och ekonomer politiker att som en lösning på klimatkrisen utveckla stödsystem för förnybar energi och lagring samt modernisera och öppna upp elnäten för den förnybara elen.

  Flera politiska partier har höga mål för solenergin i sina partiprogram och motioner, men i slutänden förmår de inte att skapa ett enkelt och lönsamt stödsystem som får soldyrkarna att mobilisera och vallfärda till.

  Regeringen vill förenkla reglerna och ”släppa loss solpotentialen” i Sverige. Det är bra. Regeringens mål, liksom vårt, är 100 procent förnybar energi. Med den här takten riskerar solen gå ned för gott innan vi når dit.

  I USA har Hillary Clinton slagit fast att hennes mål är att det installeras en halv miljard solpaneler under hennes första fyra år om hon blir vald till president. Miljöpartiet hade i opposition ett mål om en halv miljon hushåll skulle ha egen el inom fem år.

  Det är just den här typen av konkreta målsättningar som behövs för att ge riktning och styrfart på utvecklingen och skapa hemmamarknader för konkurrenskraft. Och vad är egentligen mer lämpligt än att fatta beslut när man sitter i regeringen?

  Förenklade regelverk och större incitament måste till. Vi vill se minst 500 000 soltak i Sverige till 2020!

  Rolf Lindahl, kampanjledare klimat och energi, Greenpeace

  ___

  Läs tidigare inlägg på SMB debatt:
  Solelkommissionen: ”Solel behöver inte mer investeringsstöd”
  Lise Nordin (MP) & Åsa Westlund (S): ”Låt Sverige bli en del av solrevolutionen”
  Rickard Nordin (C): ”Sex tips om hur solenergin ska kunna öka”
  Svensk Solenergi: ”Positivt med strategi för solel”

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra