Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Mattias Goldmann, Fores: ”Klimatanpassning – mer än skyfall”

  Foto: Fores

  Fyra områden där det är dags att tänka längre.

  Regeringen anslår 160 miljoner för lokal klimatanpassning i Sverige, med fokus på skyfall och värmeböljor. Det är lovvärt och viktigt – men också viktigt att vi lyfter blicken och inte nöjer oss med plåsterpolitik. Vi har identifierat fyra områden där det är dags att tänka längre:

  Sammanför anpassning och utsläppsminskning. Köpenhamns nya grönområden minskar de klimatpåverkande utsläppen och mildrar skadorna av våldsamt väder. Men detta sätt att med en åtgärd agera på båda fronter tillhör ovanligheterna, och regeringen upprättar närmast vattentäta skott mellan utsläppsminskning och klimatanpassning – det är olika budgetanslag och den som till exempel söker medel för Lokala klimatinvesteringar har ingen anledning att anlägga ett anpassningsperspektiv, eller vice versa.

  Detta trots att det ur klimatpåverkanssynpunkt är fundamental skillnad på om man till exempel bygger en betongmur (ökad klimatpåverkan) eller anlägger grönområden och naturliga vallar för att hejda vattenflöden (minskad klimatpåverkan).

  Skadebegränsa. När regeringen uttalat sig om klimatanpassning har fokus varit på att förhindra effekter såsom översvämningar, inte på att minska sårbarheten när översvämningen trots allt inträffar. För samhället är det förstås stor skillnad på om den som inte kan ta sig till jobbet på grund av översvämningar, måste sitta sysslolös hemma eller effektivt kan koppla upp sig och jobba nästan som vanligt, och om läkaren som inte kan ta sig till sjukhuset kan operera per distans eller om vi får hålla tummarna att de akut sjuka klarar sig så länge. Denna dimension av sårbarhet behöver belysas framgent.

  Involvera näringslivet. Försäkringsbolagen är de inom näringslivet som närmast och mest direkt är berörda av klimatförändringarnas effekter och därmed av behovet av klimatanpassning. Men försäkringsföretagens branschorganisation Svensk Försäkring har avvisat en särskild statlig delfinansiering för lokal klimatanpassning, utom för vissa akuta delar. Det är tydligt att det behövs en bättre dialog och ökad samsyn kring hur anpassningspengar används bäst, så att försäkringsbolagens expertis på skadereglering används fullt ut – och så att de tydligt kan välkomna regeringens initiativ. Det bör också vara naturligt att låta samma bredd av aktörer – näringsliv, organisationer, kommuner – söka stöd för klimatanpassning som för utsläppsminskningar.

  Lär av kommunerna. Folksam utsåg i våras Kristianstad till vinnare i klimatanpassad kommun. Kristianstad ska bli fossilbränslefri kommun 2020, med egen biogasanläggning och revidering av den redan imponerande klimatstrategin. Tvåan Botkyrka lanserar Solkartan, som hjälper hushållen att etablera närproducerad solel; minskad klimatpåverkan och minskad sårbarhet hand i hand! Trean Växjö har identifierat ökat kylbehovet som en central anpassningsåtgärd, och ska lösa det med ”nya parker, gröna tak och fasader samt plantering av fler träd” – som ju tar upp koldioxid och därmed bidrar till minskad klimatpåverkan. Av detta bör regeringen låta sig inspireras – klimatanpassning och utsläppsminskning ska hanteras tillsammans, inte var för sig!

  Mattias Goldmann, VD, gröna och liberala tankesmedjan Fores

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra