Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Mattias Goldmann, Fores: ”Sluta förminska det klimatarbete som görs”

  Foto: Fores

  Fem punkter i Svenska kyrkans och Diakonias artikel på SMB debatt är i grunden feltänkta och försvårar ett kraftfullt och effektivt klimatarbete.

  Det är lätt – och viktigt – att dela Svenska kyrkans och Diakonias engagemang för klimatet (SMB debatt 10/10). Men det betyder inte att man bör omfamna deras förslag, som på åtminstone fem punkter är i grunden feltänkta och försvårar ett kraftfullt och effektivt klimatarbete.

  1. Sluta förminska.

  Att vi nu nått upp i 60 miljarder amerikanska dollar för klimatfinansiering är en kraftansträngning från världen och en viktig signal inför Paris att klimatfrågan tas på allvar. OECD, som tagit fram siffrorna, menar också att den faktiska finansieringen kan vara större än så, eftersom mycket som sker på privata sidan inte fångats in. När Diakonia och Svenska kyrkan kallar detta för ”smulor” så bidrar de till den känsla av hopplöshet och meningslöshet som vi just behöver undvika inför Paris.

  2. Gröna klimatfonden är inte klimatets slutstation.

  Kyrkan och Diakonia likställer klimatfinansiering med bidrag till Gröna klimatfonden, trots att den i praktiken inte är operationell än och vi alltså inte alls kan bedöma dess effektivitet (men vi vet att kostnadskostymen är enorm). Omvittnat effektiva aktörer som till exempel Anpassningsfonden har nästan tomt i kassan och kan behöva söka medel via Gröna klimatfonden; det ger ökad byråkrati och långsammare handläggning men på vilket sätt bistår det klimatet bäst?

  3. Allt bistånd ska klimatsäkras.

  De båda religiösa organisationerna upprepar mantrat om att klimatstödet ska vara ”new and additional” – i deras tolkning klimatfinansiering utöver biståndet på en procent. Men ett bra bistånd bidrar till fattigdomsbekämpning och omställningen till en koldioxidsnål och klimatanpassad utveckling och då är det inte logiskt att särredovisa klimatfinansieringen. Diakonia och Svenska kyrkan menar säkert inte att fjättra Sida och andra fast i en tid då man inte fokuserade på synergieffekter, men det blir resultatet av deras plakatpolitik.

  4. Bjud in näringslivet.

  Diakonia och Svenska kyrkan vill att klimatmedlen ”i så stor utsträckning som möjligt tas från offentliga medel”. Denna plädering för statssocialism är otidsenlig – tvärtom är det angeläget att få in en bredd av aktörer som ser det som relevant att medverka i klimatfinansieringen, men Cancún-överenskommelsen om de 100 miljarderna hänvisar tydligt till såväl offentliga som privat källor, utan att rangordna dem. Författarna kan vid en hastig anblick tyckas bjuda in näringslivet, eftersom de vurmar för ”nya finansieringskällor”. Men i praktiken har båda organisationerna, inte minst genom sitt engagemang i Swedwatch, gjort vad man kunnat för att stoppa de mekanismer som finns, såsom FN:s Clean Development Mechanism, vilket förstås försvårar marknadens tilltro till eventuella nya mekanismer.

  5. Ställ inte anpassning mot utsläppsminskning.

  I Diakonias och Svenska kyrkans värld är klimatanpassning och utsläppsminskning två väsensskilda saker, som ska särredovisas och ha helt åtskilda budgetar. I sinnevärlden är det tvärtom mycket viktigt att hitta synergieffekter och säkerställa att inte anpassning sker på ett sätt som förvärrar utsläppen – till exempel bör man anlägga mangroveskogar i stället för betongvallar som skydd mot tropiska stormar.

  Slutligen: Bli förebilder själva.

  Världen behöver förebilder, vilket visas av den oerhörda sprängkraft Sveriges mål ”första fossilfria välfärdsnation” och ”fossilbränsleoberoende fordonsflotta 2030” har. Tyvärr är undertecknarna inte med på tåget. Diakonia har i nuläget varken klimatmål, klimatredovisning eller klimatpolicy – däremot skryter man i kristna tidningen Dagen med att man ger sig själv pengar för miljöarbete när man flyger; ett minst sagt underligt sätt att klimatkompensera. Svenska kyrkans ur miljösynpunkt högst tveksamma skötsel av skog och mark är allmänt känd. Givetvis ska inte detta förhindra oss från att lyssna på vettiga argument – men vi vet att klimatskeptikerna letar efter angreppspunkter och vi riskerar alla att drabbas när några av oss inte orkat städa framför egen dörr.

  Mattias Goldmann, vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra