Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  ”Vi kräver ett rättvist avtal för alla världens unga!”

  Foto: Svenska Kyrkans Unga var med under klimatdemonstrationen i Stockholm och tillsammans med andra organisationer gick vi under banderollen Act now for climate justice för att visa världens politiker att vi vill ha ett rättvist och hållbart klimatavtal i Paris.

  Cecilia Hage, Veronica Pålsson och Sofia Strinnholm från Svenska Kyrkans Ungas Globala arbetsgrupp kräver att klimatavtalet i Paris ska bli rättvist och inkludera världens unga. 

  Vi är inte olika nationaliteter, vi är en generation. Klimatet är inte en utmaning för ett enskilt land utan något som gäller en hel värld.

  I Svenska Kyrkans Unga möter vi många barn och unga som uttrycker sin oro för det förändrade klimatet och de utmaningar och påfrestningar som kommer att följa i dess spår. Allt oftare hör vi talas om klimatångest bland de aktiva i vår verksamhet och det är tydligt att barn och unga är väl medvetna om vad som håller på att hända. En utveckling som vi ser på med oro.

  För några veckor sedan utkom Världsbanken med en ny rapport där man varnade för att klimatförändringarna kan slunga tillbaka 100 miljoner människor i fattigdom redan år 2030 om inget görs nu. Därmed riskeras de ambitiösa utvecklingsmål som under hösten antogs av FN, och för första gången på mycket länge står vi nu på tröskeln till en värld som gradvis blir en sämre plats att leva på. Klimatförändringarna slår skoningslöst mot de redan mest utsatta i världen, och speciellt mot de länder som har minst kapacitet att värja sig mot dess konsekvenser. På de platser som kommer att drabbas hårdast är en betydande andel av befolkningen under 18 år, och där sjukdom, torka och översvämningar härjar drabbas barnen alltid hårdast. Dessa barn har inte på något sätt bidragit till de utsläpp som skapat det förändrade klimatet men tvingas ändå betala för vad vuxna i den rikare delen av världen ställt till med.

  Barn och ungdomar världen över är väl medvetna om att en förändring måste ske. Det upplevs därför som mycket frustrerande för oss att den vuxna generationen som sitter på makten inte tar de ungas perspektiv på allvar. Det är allas vår framtid de har i sina händer. Varför hörs inte våra röster mer då det är vi som kommer få leva med konsekvenserna av de beslut som fattas?

  Som en kristen barn- och ungdomsorganisation är det en självklarhet för oss att engagera oss i klimat- och rättvisefrågor genom att gå från tro till handling. Med vår tro som grund ser vi att vi har ett ansvar att ta hand om skapelsen och visa omtanke till alla våra medmänniskor. ”Act now for climate justice”, en global kampanj för klimaträttvisa som Svenska Kyrkans Unga varit en del av, har som sitt huvudbudskap till världens ledare att vi måste få till ett rättvist klimatavtal i Paris. Ett avtal där vi i den rika världen tar vårt ansvar gentemot de som inte bidragit till utsläppen, både genom att minska vår egen påverkan på klimatet samt att bidra med kunskap och ekonomiska medel till klimatanpassning och en hållbar utveckling. Inte minst för att de barn som lever i de mest utsatta länderna ska få en möjlighet till en trygg uppväxt.

  I barnkonventionens fjärde paragraf står det att politikerna ska ”vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder” för att säkerställa barnens rätt till liv och utveckling. Konventionen, som ratificerats av alla världens länder förutom USA, måste ligga till grund för ett avtal i Paris där barn och unga erkänns som fullvärdiga medlemmar av våra samhällen och de framtida förvaltarna av vår planet. Ifall de förhandlingar som pågår inne på COP21 skulle präglas av detta synsätt skulle det inte vara svårt att enas om ett avtal för att kraftigt begränsa klimatförändringarnas åverkan på vår värld.

  Vi är en generation, vi har en planet och det är vår gemensamma framtid som står på spel. Det är dags att de politiker som fått förtroendet att föra våra länders talan i Paris tar sitt ansvar på allvar och har som mål att också säkerställa intressena hos dem som ännu inte är tillräckligt gamla för att rösta. Vi kräver ett avtal som ger alla blivande vuxna en chans att få växa upp och utvecklas. Vi kräver ett avtal där den rika världen tar sitt ansvar och kompenserar de mest utsatta, barnen. Vi kräver klimaträttvisa, för alla världens unga!

  Svenska Kyrkans Ungas Globala arbetsgrupp
  Cecilia Hage
  Veronica Pålsson
  Sofia Strinnholm

   

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra