Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Går Sandy att skylla på globala uppvärmningen?

  Leder den globala uppvärmningen till fler stormar – som Katrina och den hägrande Sandy? Den frågan har varit starkt omtvistad i forskarvärlden det senaste decenniet där en påstådd koppling har setts som kontroversiell. Frågan är både komplex och känslig. 

  Mycket har dock hänt bara de senaste månaderna. Vi tar det från början. Tidigare i år gick IPCC (FN:s klimatpanel) ut med att det är högst sannolikt att det extrema vädret jorden upplevt de senaste 50 åren är kopplat till de allt varmare temperaturerna. Vissa extremväder, till exempel torka, är dock lättare att koppla till globala uppvärmningen än orkaner. Det beror på delvis på problemets komplexitet men också på att det saknas pålitlig data gällande orkaner från tidigare än 70-talet.

  Nyligen tycks dock det senare problemet ha lösts. En grupp forskare vid Niels Bohr-institutet i Köpenhamn har hittat en metod för att fylla kunskapsluckorna till åtminstone början av 20-talet. De har på det viset funnit stöd för att den globala uppvärmningen orsakar både mer frekventa och intensivare orkaner. Genom att jämföra plötsliga förändringar i havsnivåer, till följd av stormar, med den globala temperaturen menar de att det finns ett samband mellan både frekvensen och intensiteten hos tropiska stormar och det allt varmare globala klimatet. Forskarna har helt enkelt tittat på om år med varmare temperaturer även har fler stormar och kommit fram till att det finns sådana tendenser. Till exempel menar de att stormar i lika stor omfattning som Katrina (se bild), som drog fram i USA 2005, är dubbelt så vanliga varma år jämfört med kalla år.

  Däremot är det svårt att skylla specifika stormar på klimatförändringarna. Det finns inget som bevisar att den högaktuella Sandy, som nu drar fram över USA:s östkust, är direkt orsakad av den globala uppvärmningen. Kevin Trenberth, en av USA:s främsta klimatforskare, menar att det mesta som sker med Sandy är väder (i motsats till klimat) och att mycket är slumpmässigt. Däremot sker det under omständigheter som inte gör situationen bättre. Det allt varmare havet och den allt varmare och fuktigare luften fungerar som extra bränsle för orkaner. Utöver det ökar det risken för skyfall och översvämningar. Orkaner som Sandy är mycket känsliga för miljömässiga omständigheter och förutsättningarna påverkar stormens egenskaper i hög grad. Trenberth menar även att nuförtiden är i princip allt som händer i naturen en blandning av naturliga omständigheter och klimatförändringar.

  Sammanfattningsvis är det inte så enkelt som att Sandy aldrig inträffat om vi inte släppt ut en massa koldioxid i atmosfären. Det finns inget som säger att klimatförändringarna skapade just Sandy. Men forskningen visar att den varmare temperaturen troligtvis spelar roll för både styrkan, frekvensen och omfattningen. Genom att värma upp vår jord skapar vi helt enkelt goda förutsättningar för fler och starkare orkaner.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.