Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Ny rapport: "Kött- och mejeriproduktionen måste sjunka drastiskt"

  Foto: Fábio Alves

  75 procent av klimatpåverkan från maten kommer från kött- och mejeriprodukter. Nya rön kom så sent som förra veckan som visar att om kött- och mejeriindustrin fortsätter att växa i takt med de nuvarande prognoserna så kan den år 2050 att stå för inte mindre än 80% av våra utsläpp av växthusgaser.

  Att konsumera drastiskt mindre av mejeriprodukter och kött är det enskilt bästa sättet att minska sin klimatpåverkan på, rapporterade Supermiljöbloggen i juni efter att den mest omfattande studien hittills över jordbrukets miljöpåverkan släppts. Nu visar en ny rapport från Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) och miljöorganisationen GRAIN att världens största kött- och mejerijättar kan komma att bli planetens största förorenare under de kommande årtiondena. Till skillnad från andra sektorer som släpper ut i samma skala (såsom transport och energi) finns knappt några mål för utsläppsminskningar i boskaps-sektorn, som istället förväntas öka.

  Det finns inget sådant som ”billigt kött”. I decennier har massproduktionen av kött- och mejeriprodukter möjliggjorts av bönder som fått betalt långt under produktionskostnaden, arbetare som utnyttjats och skattebetalare som fått stå för notan för den förorening av luft, land och vatten som kött- och mejeriindustrin orsakar. Det är hög tid att vi inser att överkonsumtion av dessa produkter är möjligt på grund av de subventioner kött- och mejeriföretagen får för att fortsätta skövla skog, tömma våra naturresurser och utgöra en folkhälsorisk genom att överanvända antibiotika. Den här rapporten visar vilken nyckelroll de här företagen också spelar i att driva på klimatförändningarna, säger Shefali Sharma från IATP om rapporten.

  Rapporten visar bland annat att:

  • De fem största kött- och mejeribolagen JBS, Tyson, Cargill, Dairy Farmers of America och Fonterra tillsammans redan står för större utsläpp av växthusgaser än Exxon, Shell eller BP.
  • De sammanlagda utsläppen från världens 20 största kött- och mejeribolag överstiger utsläppen från hela länder, såsom Tyskland, Kanada, Australien och Storbritannien.
  • Bara hälften av de 35 största kött- och mejeribolagen har några som helst mål för utsläppsminskning.
  • Om övriga sektorer tvingas sänka sina utsläpp i enlighet med tvågradersmålet, men boskaps-sektorn fortsätter som vanligt kommer de 2050 att stå för 80 % av världens utsläpp.

  De här 35 största kött- och mejeriföretagen är koncentrerade i ett fåtal regioner; USA, EU, Kanada, Brasilien, Argentina, Australien, Nya Zeeland och Kina. De här länderna står för en oproportionerligt stor andel av den globala kött- och mejeriindustrin och 60 procent av den sektorns utsläpp.

  Det finns inget annat alternativ. Kött- och mejeriproduktionen i de länder där de 35 största bolagen dominerar måste sjunka drastiskt. De här bolagen försöker just nu få till handelsavtal som kommer att öka exporten och utsläppen. De underminerar andra insatser för klimatet såsom agroekologi som istället gynnar jordbrukare, arbetare och konsumenter”, kommenterar Devlin Kuyek från organisationen GRAIN om rapporten.

  Flera svenska miljöorganisationer är inne på samma spår. Förra veckan gick Greenpeace, Fores, Medveten Konsumtion, Svensk Mat- & Miljöinformation, Djurens Rätt, och PUSH Sverige ut med en uppmaning om det här till den blivande regeringen. De menar att det inte längre går att blunda för att vi måste gå från en huvudsakligen animalisk kost till en huvudsakligen vegetabilisk kost för att överhuvudtaget kunna minska utsläppen.

  Att välja växtbaserad mat framför animalier är direkt avgörande i frågan om hur vi mest effektivt kan minska vår vardagliga klimatpåverkan. Genom att byta ut animaler mot växtbaserat kan vi reducera utsläppen med upp till 70 procent, skriver Greenpeace, Fores, Medveten Konsumtion, Svensk Mat- & Miljöinformation, Djurens Rätt, och PUSH Sverige i uppmaningen till regeringen.

  Men vår höga kött- och mejerikonsumtion leder till andra obehagliga miljökonsekvenser än ”bara” utsläpp av växthusgaser. Supermiljöbloggen har tidigare skrivit om att vårt höga intag av animaliskt protein är utpekat som en bakomliggande orsak till övergödningen i Östersjön, enligt Havsmiljöinstitutet. Övergödningen ligger bakom de giftiga algblomningarna, bottendöden och att Östersjön numera räknas som ett av världens mest förorenade hav. Övergödning orsakas av utsläpp av näringsämnena kväve och fosfor, vilket jordbruket till stor del står för. Animaliska livsmedel såsom fisk, ägg, kött och mejeriprodukter innehåller mycket av dessa, och ju mer vi konsumerar desto mer läcker ut i luften och vattnet.

  Livsmedelskonsumtionen står för runt 30 procent av svenskarnas växthusgasutsläpp och beror till största delen på metanutsläpp från idisslare. Den enskilt effektivaste strategin för att minska dessa utsläpp är att gå över till en växtbaserad kost, vilket har potential att minska matutsläppen med 70 procent. I ett läge där klimatsituationen är så akut att vi måste minska våra utsläpp med 10 – 15 procent per år för att nå tvågradersmålet är det svårt att motivera varför lösningar med så hög potential inte debatteras betydligt flitigare, skriver Johan Brändström i en debattartikel på Supermiljöbloggen.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.