Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Svenska biståndspengar gynnar fossila investeringar

  En betydande del av det svenska biståndet går idag till världens utvecklingsbanker, som i sin tur väljer att finansiera fossila investeringar, trots löften om att satsa på förnybara lösningar.

  Efter Naturskyddsföreningens granskning av svenskt bistånd och vart det hamnar framkom uppgifter om att en betydande del av den budget som går till världens utvecklingsbanker, då bland annat Världsbanken, Asiatiska Utvecklingsbanken och Afrikanska Utvecklingsbanken, hamnar i fossila investeringsobjekt. I en tidningsintervju med biståndsminister Isabella Löwin förklarar hon Sveriges roll i frågan och att regeringen kommer trycka på mer för att framtida investeringar ska vara förnybara.

  Bland det första jag gjorde sedan jag blivit minister var att ta kontakt med miljöministern och finansministern för att undersöka hur vi ska kunna få Världsbanken och utvecklingsbankerna att på sikt helt avinvestera från fossila energikällor, säger Isabella Löwin till tidningen Sveriges Natur.

  Mellan år 2008-2013 var det totala biståndet från Sverige till utvecklingsbankerna 28 miljarder kronor, det vill säga ca 15 procent av Sveriges årliga biståndsbudget. Detta är bara några få procent av de totala intäkterna som bankerna får in. Under samma år investerade nämligen utvecklingsbankerna 157 miljarder i fossila investeringar, bland annat oljeprospektering, raffinaderier och kolkraftverk.

  Sveriges mål inom biståndsfrågan är att sträva mot förnybar energi och minskade växthusgasutsläpp, vilket verkar gå lite stick i stäv mot de beslut som röstades fram så sent som 2014. Sverige kan som medlemsland reservera sig mot beslut, vilket kanske inte kan stoppa besluten som tas i utvecklingsbankerna, men det skulle skicka en tydlig signal till vart Sverige står i frågan.

  Vi ska utveckla och förnya de strategier som regeringen har ställt upp för Världsbanken och utvecklingsbankerna. Hittills har det i dem bara funnits allmänt hållna formuleringar om att gynna ett miljömässigt hållbart samhälle. Här finns absolut utrymme för starkare direktiv. Ett litet land som Sveriges kan dock inte bara kan gå in och bestämma allting. Men vi kan vara en konstruktiv partner i bankerna som driver på för att flytta positioner i rätt riktning, enligt Isabella Löwin.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!