Amazonas skövlas i allt snabbare takt

Foto: NASA Goddard

Avverkningen av Amazonas har ökat med en tredjedel sedan förra året, visar nya satellitbilder. Skogsskövlingen bidrar starkt till den globala uppvärmningen. Att rädda Amazonas är oerhört viktigt för jordens möjlighet att lagra koldioxid.

Miljöexperter skyller på att Brasiliens president, Dilma Rousseff, har lättad på regelverken som skyddar skogen. Enligt skogslagen som antogs i april 2012 har skyddet för träden minskat. Lagen gjorde det svårare att bötfälla illegal avverkning, och godkände återplantering med främmande arter, som eukalyptus. Främmande arter är inte anpassade till regnskogens ekosystem, och tränger ofta undan den naturliga skogen. Förut var också flodbankerna skyddade mot avverkning. Att det växer träd rund floden är viktigt för att stoppa erosion, och för att näringsämnen från skogen inte ska försvinna ner i vattnet.

Sedan år 2000 avverkas en yta om 50 fotbollsplaner varje minut. Ny skog planteras endast på en tredjedel av den ytan.

Miljö online2

Liknande artiklar