WWF om klimatförhandlingarna: ”Botten är nådd”

Foto: Luka Tomac

Miljörörelsen lämnade under torsdagen klimatförhandlingarna i Warszawa.

WWF, Greenpeace, Naturskyddsföreningen och Jordens Vänner, tillsammans med en rad andra frivilligorganisationer och fackföreningar, lämnade under gårdagen de pågående klimatförhandlingarna i Warszawa, Polen. Detta som en protest mot bristen på handling och politisk vilja från världens regeringar.

I ett pressmeddelande säger WWF:s klimatexpert, Stefan Henningsson:

– Botten är nådd, vi har nått en gräns där vi var tvungna att reagera. Aldrig tidigare har kontrasten mellan den långsamma takten och den hastighet som krävs för att bekämpa den globala uppvärmningen varit större.

En av de åtgärder som nu behövs, enligt Henningsson, handlar om att frågan måste upp ett snäpp politiskt, från miljöministernivå ända upp till statsministrarna.

– Klimatfrågan måste bli en prioriterad fråga för statsministrarna om förhandlingarna ska lyckas, säger Henningsson.

Även Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen, är inne på detta spår. I ett pressmeddelande säger han:

– Frågor om finansiering och olika investeringar är för komplex för att lösas av bara miljöministrar.

Axelsson påpekar att september nästa år kommer att bli avgörande för klimatfrågan. Då har nämligen FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon bjudit in till ett högnivåmöte där det är tänkt att världens länder ska lämna in löften om framtida utsläppsminskningar.

Men som Supermiljöbloggen skrivit om tidigare, så råder det stor osäkerhet vad sorts löfte EU ska kunna komma med. EU:s stats- och regeringschefer måste nämligen bestämma sig redan i mars om vilket mål man ska sätta till år 2030. Problemet är att EU-kommissionens förslag är försenat och verkar komma först i januari, vilket innebär att det inte finns mycket tid att komma överens.

De första månaderna av 2014 kommer därmed bli högst intressanta när det gäller klimatfrågan och EU:s roll.

Miljö online2

Liknande artiklar