Köttrekord i år igen

Joxemai
Foto: Joxemai

Nu slår vi rekord i år igen. De senaste tio åren rapporterar Jordbruksverket att köttkonsumtionen har ökat med 8 kg per person. I år äter genomsnittssvensken 88,5 kg kött. Fågel har ökat mest, följt av gris och nöt.

Åsa Lannhard Öberg från Jordbruksverket säger att det inte har gjorts någon uträkning på vilken extra klimatpåverkan den ökade konsumtionen har haft. Globalt står djurproduktionen för ca 15% av växthusgasutsläppen.

I rapporten ”Hållbar köttkonsumtion” står det att det troligtvis kommer att behövas offentliga styrmedel för att minska konsumtionen:

Det räcker troligen inte med frivilliga åtgärder för att nå klimat- och miljömålen. Frivilliga åtgärder behöver kompletteras med offentliga styrmedel. Administrativa styrmedel i form av tvingande regler samt ekonomiska styrmedel som miljöskatter och subventioner är möjliga alternativ, men bör i första hand införas på EU-nivå.
Dessa styrmedel kan kompletteras med information och utbildning samt satsningar på forskning och utveckling.
Enligt forskare äter genomsnittssvensken en fjärdedel mer kött än vad livsmedelsverket rekommenderar, något som ökar risken för bland annat hjärt och kärlsjukdomar och cancer.
Under året har importen av griskött ökat och konsumtionen av svensk gris minskat.

Miljö online2

Liknande artiklar