Forskare: Bilismen har blivit omodern

Foto: Tage Olsin ( Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

Politiker borde arbeta för att ta bort biltrafik i stadskärnorna och på så sätt ge mer plats för gående, cyklister och kollektivtrafik, det skriver fyra forskare i en debattartikel.

DN debatt skriver i dag fyra forskare verksamma vid Stockholms universitet, KTH och handelshögskolan i Jönköping att urbaniseringen i världen fortsätter och att allt fler människor flyttar in till städer.

Men många storstäder, inte minst i Sverige, är byggda för en tid av massbilism, något som forskarna menar är ett problem, både miljömässigt och socialt.

Vi anser att de sociala, ekonomiska, och miljömässiga värden som urbaniseringen skapar motverkas av den massbilism som konstruerades förra århundradet. Bilismen har framför allt i större städer helt enkelt blivit omodern och kontraproduktiv därför att den förstör stadsmiljön och ökar avstånden mellan människor.

Forskarna – som menar att mycket tyder på att vi börjar se en ”peak car” där bilåkandet inte längre växer – efterlyser nu en ny nationell och regional stadspolitik som bland annat kan leda till att man reducerar större vägar genom städerna och att man tar bort biltrafik i stadskärnorna för att ge mer plats för gående, cyklister och kollektivtrafik.

Miljö online2

Liknande artiklar