Detta lovar länderna inför nästa klimattoppmöte

Foto: NASA/ GSFC/ NOAA/ USGS

Inför FNs klimatmöte i New York samlades 400 000 människor för att demonstrera för klimatet, men vad lovade länderna egentligen? Nyhetssidan Mashable har listat ländernas löften och här är ett axplock.

Europeiska Unionen: Minska växthusgasutsläppen med 40 procent till 2030 med ambitionen att minska med 80-95 procent till 2050. EU lovade också att investera 14 miljarder euro på miljöprojekt utanför EU de kommande sju åren.

Danmark: Minska växthusgasutsläppen med 40 procent till 2020 med ambitionen att vara fossilfria till 2050.

Norge: Kommer att satsa på att skydda skog genom att bidra med 500 miljoner dollar om året till 2020.

Finland: Ska ha avvecklat kolkraften helt till 2025 och kommer bidra till den gröna klimatfonden.

Island: Har åtagit sig med att bli en helt fossilfri ekonomi. (Hurra!)

Estland: Inleda ett långsiktigt partnerskap med utvecklingsländer och öar för utsläppsminskningar och klimatanpassning.

Frankrike: Kommer bidra med en miljard dollar till den gröna klimatfonden under ”de kommande åren”. (info om klimatfonden)

Tyskland: Kommer inte att stödja investeringar i ny kolkraft.

USA: Kommer bidra med klimatanpassningsteknik och expertis till utvecklingsländer. Obama signerade också en uppmaning till delstaterna att börja minska sina utsläpp.

Brasilien: Kommer att anta en klimatanpassningsstrategi det kommande året.

Nicaragua: Mål att ha 90 procent förnybar energi till 2020.

Georgien: Kommer storsatsa på vattenkraft med målet att vara klimatneutrala till 2050. (Hurra!)

Kina: Minska koldioxidutsläppen med 45 procent till 2020, dock jämfört med 2005 års nivåer och inte 1990 som annars är standard.

Sverige finns inte med på listan eftersom vi inte har en regering för tillfället.

Här finns hela listan

Miljö online2

Liknande artiklar