Anders Wijkman: ”Noll möjlighet klara tvågradersmålet”

Foto: Wijkman.se

Romklubbens ordförande sågar EU:s nya klimatmål.

I veckan beslutade EU:s stats- och regeringschefer att EU till år 2030 ska minska utsläppen med minst 40 procent jämfört med 1990 års nivåer. Många bedömare menar att detta inte kommer räcka för att världen ska ha en chans att klara tvågradersmålet, det vill säga målet att den globala medeltemperaturhöjningen inte blir mer än två grader jämfört med förindustriella nivåer.

I går skrev Supermiljöbloggen om att professor Johan Rockström vid Stockholm Resilience Centre var besviken över det nya EU-målet. ”Gigantic mismatch between science and policy”, förklarade Johan Rockström, som tidigare sagt att det krävs minst 60 procent utsläppsminskningar för EU till år 2030.

Nu kommer liknande kritik från Anders Wijkman, ordförande för Romklubben och tidigare EU-parlamentariker. På Twitter skriver han:

Hela klimatdebatten är teater. 40% minskning till 2030 ger 0 möjlighet klara 2 ° -målet. Som kejsarens nya kläder. Och kejsaren är naken!

Även Energimyndigheten, regeringens expertmyndighet i energifrågor, förklarar i en ny rapport som Supermiljöbloggen skrev om igår, att EU:s mål om 40 procent knappast är tillräckligt.

För att EU ska kunna vara drivande i de internationella klimatförhandlingarna behövs ett realistiskt mål som är förenligt med ett tvågradersmål. En rimlig börda för EU till 2030 är 50-60 procent lägre utsläpp än 1990.

Miljö online2

Liknande artiklar