43 multinationella bolag: Klimatbeskatta oss!

Foto: Naimi Grondin

Verkställande direktörer från Volvo, Ikea och 41 andra storföretag kräver att politikerna agerar i klimatfrågan. 

Senare i år hålls det viktiga klimatmötet COP21 i Paris, där världens ledare förväntas komma överens om ett klimatavtal, som ska rädda världen från en skenande uppvärmning. Nu går 43 verkställande direktörer ut och kräver att politikerna levererar ett starkt resultat. Bland företagen finns Volvo, Ericsson och Ikea. Förra året hade de 43 företagen haft intäkter på 1,2 biljoner amerikanska dollar. De är aktiva i 150 länder. Vad dessa män (och en kvinna) gör och tycker spelar roll för världens utveckling. Tidigare rapporterade vi att 90 företag står för två tredjedelar av alla utsläpp av växthusgaser sedan industrialiseringen började.

Nu har de 43 fått nog av att politikerna inte gör tillräckligt. Det öppna brevet kan du läsa här och går i stort ut på att:

1-r3JKaFrk0uKlw48TQPR6qw

Direktörerna lovar att deras företag:

  • Ska genomföra frivilliga åtgärder för att minska sina utsläpp och ekologiska fotavtryck.
  • Ska agera som klimatambassadörer och fokusera på lösningar och ekonomiska möjligheter. Deras tema är ”Den vetenskapliga debatten är över: Klimatförändringarna är på riktigt och möjliga att tackla”.
  • Ska ta klimatrisker på allvar och låta dem påverka beslutsfattandet.

Direktörerna vill bland annat att överenskommelser om klimatet ska innebära:

  • Att införa utsläppsmarknader och/eller beskattning av klimatutsläpp. Det måste kosta att släppa ut.
  • Öppna redovisningar av energiläget, både fossila och förnybara bränslen.
  • Vetenskapligt förankrade globala och nationella klimatmål för minskning av utsläpp.

Det är inte första gången företag tycker att politiker är för kortsiktiga och inte tänker på klimatet. Företagen planerar ofta sin verksamhet lång tid i förväg och gör långsiktiga riskanalyser. I februari uppmanade 12 företagsledare Parismötet att sätta ett mål för nollutsläpp.  I Sverige finns Hagainitiativet, som samlar företag som vill gå före i klimatfrågor. Svenska företag har tidigare krävt mer fart på den svenska klimatpolitiken och bindande energi- och klimatmål i EU.

Miljö online2

Liknande artiklar