Norge förbjuder pöbelväxter

Foto: Bernt Fransson (Own work) CC BY-SA 3.0

Importerade pollineringsbin som rymmer från växthus och lupiner som tar över hela växtekosystem kostar det norska samhället miljarder. Nu förbjuder Norge handel med flera främmande arter.

De kallas ”pöbelväxter”, skurkarna som tar över andra växters habitat på bekostnad av den biologiska mångfalden. Från och med den första januari 2016 kommer det vara förbjudet att importera, sälja och plantera ut 31 olika växter i Norge.

— Det här är arter som sprider sig och gör stor skada på ekosystemet och andra arter, men som har sålts över disk och som man har haft lov att plantera ut i naturen. Det är mycket bättre för samhället att förbjuda riskarter än att lägga miljarder på att stoppa spridningen av dem i naturen, säger Arnodd Håpnes som är ängsrådgivare i Naturvernforbundet.

De förbjudna arterna har identifierats som de mest riskfyllda arterna, som gör mest skada i naturen. Det finns även en lista på arter som kräver tillstånd för att plantera eller sälja. De nya reglerna innebär dessutom att handelsträdgårdar måste informera  om växterna som de säljer kan spridas och göra skada i den norska miljön.

Utöver växter så blir det förbjudet att använda utländska bin för att pollinera växthusodlingar, då risken är för stor att bina ska rymma.

Urvalet av arter bygger på listor från norska Artdatabanken.

Några av arterna som förbjuds i Norge

Vresros
Lupin
Kanadensiskt gullris
Silverarv
Jätteloka

Miljö online2

Liknande artiklar