Kina stänger 1000 kolgruvor i år – och förbjuder nya till 2019

Foto: Herry Lawford from London, UK

Inga nya kolgruvor kommer att få öppna i Kina under de kommande tre åren. 20 miljoner kW från vindkraft och 15 miljoner kW från solceller ska installeras under de kommande fem åren, samtidigt som flera kärnkraftverk vid den kinesiska kusten ska få grönt ljus, skriver den statliga nyhetsbyrån Xinhua News Agency

I pressmeddelandet skriver de också att andelen icke-fossil energi i landet ska öka från 12 procent 2015 till 13,2 procent under 2016 och att andelen energi från kol ska minska från 64,4 till 62,6 procent under samma period.

Utöver detta så kommer Kina att stänga ungefär 1000 kolgruvor under 2016, och ungefär lika många kolgruvor stängdes 2015. Kinas kolkonsumtion minskade med 0,5 procent under 2015.

Preliminärt bedöms de totala koldioxidutsläppen i Kina ha minskat med 3,9 procent år 2015, enligt en studie publicerad i Nature. Detta är ett trendbrott jämfört med utvecklingen under det senaste decenniet. Dessa siffror är uppdaterade utifrån det faktum att Kina skrev upp sina utsläpp förra i november. Men fortfarande så kommer ju mer än hälften av all energi i Kina från kolkraft, så kolkraften och utsläppen måste minska betydligt mer för att nå temperaturmålen.

Kinas besked kommer samtidigt som flera kinesiska städer har akuta problem med luftföroreningar anses vara en orsak till förbudet mot nya kolgruvor. 1,4 miljoner kineser beräknas dö varje år på grund av luftföroreningarna.

Miljö online2

Liknande artiklar