Regeringen ger ökade resurser för att skydda den svenska havsmiljön

Foto: Anders Hellberg

Tio procent av Sveriges marina miljö ska vara skyddad år 2020. 

Takten i arbetet med att föreslå och skydda områden till havs behöver öka. Det menar regeringen som i budgetpropositionen för 2017 förstärker anslaget för skydd av marin miljö med ytterligare 15 miljoner kronor.

Pengarna ska dels gå till Havs- och vattenmyndigheten för att kartera och undersöka marina miljöer samt till länsstyrelserna för arbetet med att ta fram underlag för beslut.

Åtgärden välkomnas från flera håll och på Twitter kan man exempelvis läsa:

Miljö online2

Liknande artiklar