Världens kolkonsumtion minskade 2015

Foto: Peabody Energy, Inc

Världens kolkonsumtion minskade 2015. Det är första gången under detta århundrade som den globala kolkonsumtionen minskar, visar en rapport från International Energy Agency (IEA).

En viktig anledning till att kolkonsumtionen minskat globalt är att den minskade i både Kina och USA 2015. Anledningar till att Kina producerade mindre kol 2015 är ökad användning av förnybart, kärnkraft och naturgas och att ökningen av elkonsumtionen var lägre än förväntat.

I USA minskade kolproduktionen med 15 procent år 2015, enligt IEA. Detta är den största minskningen någonsin. Kolproduktionen i USA är lägre än på 30 år. Anledningarna är billig naturgas, billig vindkraft och regler som begränsar utsläppen av kvicksilver och luftföroreningar från kolkraftverk.

Eftersom världens kolkonsumtion ökat fram till 2015 så är kolkonsumtionen nu ändå väldigt hög jämfört med ett historiskt perspektiv. Kolproduktionen utan lagring (CCS) måste minska dramatiskt efter 2020 och ha upphört vid 2050 för att tvågradersgränsen inte ska passeras, enligt en tidigare rapport från IEA.

Även för år 2016 ser kolkonsumtionen ut att bli lägre än vad den var 2013 och 2014.

Miljö online2

Liknande artiklar