Dispens för insektsdödande värstingmedel stoppas

Foto: Public Domain

I december gav Kemikalieinspektionen dispens till svenska sockerbetsodlare för att använda ett förbjudet bekämpningsmedel. Bekämpningsmedlet har lyfts av forskare som ett av det absolut värsta bedragarna till insektsdöd. Nu stoppar Nacka tingsrätt dispensen, efter överklagande från bland annat Naturskyddsföreningen.

I Nackas beslut står det att dispensen kan medföra konsekvenser för miljön som är svåra att återställa, vilket är ett rimligt antagande. Idag odlas sockerbetor på cirka 30 000 hektar, en yta dubbelt så stor som Stockholms kommun. Odlingen sker i södra Sverige, främst i Skåne, som både är det artrikaste länet i Sverige och har flest hotade arter.

I början av månaden meddelade Skåne län att situationen för miljömålet ”Ett rikt djur och växtliv” förvärras, specifikt för att arterna knutna till odlingslandskapet försvinner. Växtskyddsmedlet Gaucho lär inte förbättra situationen, som exempel visade en studie att en gråsparv bara behövde äta ett och ett halvt frö från just neonikotinoinbesprutade betor för att få en dödlig dos.

Nöddispensen utfärdades då sockerbetsodlarna spår en 10-15-procentig skördenedsättning totalt. ”Även om växtskyddsmedlet användes varierar skördarna av sockerbetor med runt 10–15 procent årligen enligt statistik från Jordbruksverket”, skriver Naturskyddsföreningen i överklagan.


SMB arbetar för att skydda sveriges natur. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla hemsidan och vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

Swisha en slant till 123 270 12 33 för att stötta vårt arbete. 

Miljö online2

Liknande artiklar