Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  Dags att accelerera solrevolutionen

  Foto: Lorentz Tovatt

  Med kriget i Ukraina och det pågående klimatnödläget behöver vi skyndsamt fasa ut fossil energi, både i Sverige och i hela EU. Strategin måste innehålla kortsiktigt och långsiktigt agerande och en huvudingrediens behöver vara en växande solenergimarknad. Men för det krävs politiska beslut för att underlätta utbyggnaden, skriver Lorentz Tovatt, klimat- och energipolitisk talesperson för Miljöpartiet.

  De senaste veckorna har det blivit mer och mer uppenbart: Putin har hela Europa i sitt fossila nackgrepp. Varje dag spenderar europeiska länder miljardbelopp på rysk energi och så fort Putin vrider åt kranen höjs energipriserna drastiskt. Utöver det moraliskt förkastliga i att förse Putins krigskassa med nya pengar blottar beroendet det faktum att vår kontinent befinner sig i en säkerhetspolitiskt farlig handelsrelation med en galen krigsförbrytare. 

  Samtidigt skördar det pågående klimatnödläget nya offer. De rekordhöga temperaturerna i Indien slår nu direkt mot landets fattiga, skördar går förlorade vilket riskerar att ytterligare spä på höga priser på livsmedel både i Indien och globalt. Det är mer uppenbart än någonsin: kriget och nödläget kräver av oss att vi snabbt stänger dörren för det fossila. 

  Från ett svenskt och europeiskt perspektiv diskuteras vindkraften som en nyckelteknik. Ovanpå vindenergin behöver vi ta stora krafttag för att spara mer energi. Men en teknik som åtminstone i den svenska debatten har hamnat lite i skymundan är solenergin. Den har den stora fördelen att den går väldigt snabbt att bygga ut och att de senaste tio årens prisfall gör den till världens billigaste energikälla. 

  För att accelerera utbyggnaden krävs dock politik och Sverige gör långt ifrån tillräckligt för att tekniken ska få blomma både här i Sverige och i övriga Europa. Två åtgärder är nu särskilt viktiga: 

  För det första: Det behöver bli betydligt lättare att få tillstånd för nya solparker där det är lämpligt att bygga.

  Stora delar av framförallt södra Sverige har goda sollägen och det är dessutom just i södra Sverige vi har en relativ elbrist. Men idag är regelverken kring nya parker oklar. Statens förlängda arm Länsstyrelserna vet inte hur de ska värdera en ny park i relation till andra intressen. Om man exempelvis vill bygga en park på jordbruksmark som inte för tillfället används har Länsstyrelserna oftast valt att inte ge något tillstånd.

  Detta trots att det finns goda synergieffekter om parken kombineras med betande djur eller blomsterängar. Forskning visar dessutom att det går att kombinera solparker med ett aktivt jordbruk och att mer fukt kan stanna i marken i skuggan av panelerna. Staten behöver reda ut vad som gäller – hur kan vi dra nytta av de goda sollägena och samtidigt nyttja vår jordbruksmark på bästa sätt? 

  För det andra: Satsa på en inhemsk europeisk solindustri.

  Idag står solen för en ganska stor del av EU:s elmix, men bara någon promille av alla paneler som sätts upp är producerade inom unionen. Istället är vi kraftigt beroende av att importera panelerna från Kina. Just nu gör många EU-länder sitt yttersta för att bli kvitt beroendet av Ryssland men om vi ska tänka lite mer långsiktigt duger det ju inte att ersätta ett beroende med ett annat.

  Glädjande nog finns det olika typer av industristöd som kan sökas inom EU, men för att det ska bli verklighet så krävs det att enskilda länder tar på sig en ledartröja och driver på för att just rätt teknik ska få stöd. Här borde Sverige gå ihop med andra EU-länder och kräva en plan för hur solcellsbranschen ska kunna bygga upp en större kapacitet för att producera fler paneler här hemma i Europa. 

  För att göra oss kvitt det fossila krävs politik inom alla områden. Vi behöver mer kollektivtrafik och färre onödiga bilresor, fler nattågslinjer och mindre flygtrafik, mindre energislösande och mer förnybar energi. Alla stenar ska vändas på. Låt oss inte missa solens potential i detta arbete, låt den fulla potentialen få slå igenom! 

  Lorentz Tovatt, klimat- och energipolitisk talesperson för Miljöpartiet 


  Det här är en debattartikel publicerad på SMB:s opinionsida. Åsikterna i texten tillhör skribenten.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!