Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Linda Burenius Magnusson, O2: Kan vi skapa en folkrörelse som gör skillnad för klimatet?

  Tänk att få 100 procent förnybar el som du har producerat själv. Det är fullt möjligt och du behöver inte ens bygga ett eget vindkraftverk. Jag är själv lycklig och stolt över att vara medlem i Sveriges största vindkraftskooperativ som gör det möjligt att producera egen förnybar el oavsett var och hur man bor.
  Vi i kooperativet äger idag tio vindkraftverk på olika platser i Sverige. Med varje nytt vindkraftverk som vi bygger så gör vi skillnad. Större skillnad än om man väljer ”ett rent elavtal”, eller ”ett rent elbolag”. För när det kommer till kritan så är det först då man bygger och producerar ny förnybar el som den totala elmixen blir grönare och beroendet av fossil el som t ex kolkraft minskar.
  Sverige har flera hundra elhandelsbolag som konsumenten kan välja mellan, men elen som elhandlarna köper produceras till över 80 procent av de tre stora eljättarna. En av dessa elproducenter är statliga Vattenfall som satsar stora pengar på fossil elproduktion och gör allt de kan för att ta bort de stöd som ges för utvecklingen av förnybar energi. Detta gör de med regeringens goda minne, trots att det ingår i deras uppdrag att ”vara ledande i energiomställningen till en ekologiskt hållbar svensk energiförsörjning”. Därmed kan vi dra slutsatsen att det inom elproduktionen både finns en osund maktkoncentration och starka krafter som inte främjar det förnybara. Detta i en tid då klimatfrågan troligen är vår tids stora ödesfråga.
  Politiskt befinner vi oss i ett vägval. Den äldsta kärnkraftsreaktorn har hunnit bli 40 år gammal och år 2025 når även de yngsta reaktorerna 40-strecket. Valet står mellan nya kärnkraftsreaktorer som ersätter de befintliga eller en kraftfull utbyggnad av de förnybara energislagen. Det borde egentligen inte vara ett svårt val. Kostnaden för ny vindkraft är både mer förutsägbar och lägre än kostnaden för ny kärnkraft. Ingenstans i världen idag byggs det ny kärnkraft på kommersiella grunder. Ett förnybart energisystem betalas av dig och mig, här idag. Kostnaden och riskerna kring för avfallshantering i kärnkraften skjuts i hög grad på framtiden och får betalas av framtida generationer. Men det är mer än så. Ett förnybart elsystem möjliggör även en spridning av ägandet.
  I Sverige är det bara cirka 30 000 hushåll, mindre än en procent, som äger sin egen elproduktion. De flesta av dessa är delägare i vindkraftverk. I Danmark och Tyskland är andelen som äger sin egen el ungefär åtta respektive elva gånger större än i Sverige. Att så många danskar och tyskar äger sin egen förnybara elproduktion har skapat ett starkt nationellt stöd för en fortsatt utbyggnad av den förnybara elproduktionen. Det behövs också i Sverige.
  Det är en skön känsla att veta var elen kommer ifrån, att den produceras med största omtanke om miljön och att jag själv äger den. När jag gjort valet att bli egen elproducent har jag och många av de andra medlemmarna i vindkraftskooperativet som jag har pratat med också blivit alltmer benägna att göra andra bra miljöval. Det föder ringar på vattnet. En förnybar elproduktion som ägs av många olika aktörer t ex privatpersoner, bostadsrättsföreningar, företag och kommuner bidrar till en mer sund elmarknad, ökad konsumentmakt, positiv opinion och större ansvarstagande för miljön.
  Jag önskar att vi kan skapa en folkrörelse kring att äga och producera sin egen förnybara el, oavsett om den kommer från sol, vindkraft eller annan förnybar energikälla. För miljöns skull, för känslan av oberoende, men också för att markera gentemot politiker att vi vill verka för en förnybar omställning av energisektorn och är beredda att dra vårt strå till stacken. Varje enskild människa kan inte göra så mycket, men tillsammans kan vi göra skillnad. Det är dags för politikerna att på allvar bestämma sig för att främja de goda krafterna och verka för en hållbar framtid.
  Linda Burenius Magnusson
  VD och medlem i O2 El Ekonomisk Förening

  Hej SMB-läsare!
  Vill du hjälpa oss nå 10 000 följare på instagram?

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   Hej SMB-läsare!
   Vill du hjälpa oss nå 10 000 följare på instagram?

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra