Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Energimyndigheten vill se tre mål till 2030

  Trots att regeringen och energiminister Anna-Karin Hatt (C) sagt att det är för tidigt att uttala sig om huruvida Sverige vill se nya EU-mål för förnybar energi och energieffektivisering, så anser Energimyndigheten, regeringens expertmyndighet då det kommer till energifrågor, att dessa mål behövs vid sidan om ett klimatmål.
  I ett yttrande* som Energimyndigheten skickade till EU-kommissionen i somras skriver myndigheten att arbetet med utsläppsminskningar, förnybar energi och energieffektiviseringar måste fortsätta i EU, ”oavsett hur målstrukturen ser ut framåt”.
  Men, tillägger man, att fortsätta med tre olika mål – som EU har fram till 2020 – det är att föredra även fram till 2030:

  Det finns dock skäl att fortsätta på inslagen väg och att bibehålla en målstruktur som fungerar. Energimyndigheten menar att med mål inom dessa tre områden ökar möjligheterna att nå det hållbara energisystemet.

  Ännu tydligare blir myndigheten senare i yttrandet när man går in på de olika skäl som ligger till grund för detta ställningstagande.

  Vidare är förändringar av stora tekniska system en långsam process, inte minst om det ska ske på EU-nivå. Det betyder att det finns all anledning att vara försiktig med att förändra målstrukturen. Ytterligare ett argument för den befintliga målstrukturen, givet tidsaspekten, är att med tre mål så kommer utvecklingsprocesser med större sannolikhet initieras parallellt. Det i sin tur bidrar till att ett hållbart energisystem kan nås tidigare.
  De tre målen bör formuleras så att de motsvarar den nivå där rådighet råder, dvs. målen bör brytas ned/fördelas till nationella mål där nationell lagstiftning är tillämpbar. För att undvika otydligheter bör samtliga mål vara bindande. Detta då ett icke-bindande mål får en oklar status, inte minst i relation till andra, men bindande, mål. Naturligtvis bör bindande mål formuleras med god mätbarhet och vara tidssatta.

  I dag väntas EU-kommissionen presentera sitt förslag på vilka mål som ska gälla fram till 2030. Därefter ska Sverige och EU:s övriga medlemsstater säga sitt.
  ***
  * Yttrandet från Energimyndigheten ligger i mappen ”Public authorities”. Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma är den som fattat beslut i ärendet.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.