Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  EU-valet: Hur bra är Socialdemokraternas miljöpolitik?

  26 maj röstar Sveriges befolkning om vilka som ska representera oss i Europaparlamentet. Men var står partierna egentligen i miljöfrågor? SMB har sammanfattat resultaten från fyra viktiga granskningar. Nu har turen kommit till Sveriges största parti: Socialdemokraterna!

  För att få koll på EU-kandidaternas miljöpolitik har vi sammanställt resultat från valgranskningar gjorda av NaturskyddsföreningenWWFExtrakt och CAN Europe. På respektive hemsida kan du få mer information och läsa mer om hur granskningarna och/eller enkäterna är gjorda.

  Naturskyddsföreningen

  Naturskyddsföreningen har granskat hur partiföreträdarna röstat i 32 viktiga miljöfrågor den senaste mandatperioden, tillsammans med deras övergripande engagemang i miljöfrågor. Miljöorganisationen har dessutom granskat vad partierna lovar inför kommande mandatperioden.

  Socialdemokraternas miljöarbete förra mandatperioden

  Naturskyddsföreningens rapport ”Blåslampor och bromsklossar” visar att Socialdemokraternas parlamentariker röstat för miljön i mellan 78 och 81 procent av fallen. Inför valet år 2014 ställde sig partiet bakom 10 till 11 av föreningens förslag. Alla socialdemokratiska parlamentariker fick ett ”bra” miljöbetyg, med undantag för Jytte Guteland som fick högsta miljöbetyg utmärkt.

  Socialdemokraternas miljölöften för kommande mandatperiod

  Inför årets val har Socialdemokraterna höjt ribban ytterligare och säger ja till 17 av Naturskyddsföreningens 18 förslag. Partiets valplattform presenterar klimathotet som en av fyra fokusfrågor. Socialdemokraterna har tre prioriterade miljöfrågor inför årets EU-val och vill;

  • skärpa EU:s klimat- och energilagstiftning för att nå Parisavtalets mål
  • stärka och främja EU:s jord- och skogsbruk med utgångspunkt i klimatnytta och hållbarhet. Målet är att vända utarmningen av biologisk mångfald och ekosystem
  • sträva mot en giftfri miljö och skapa ett fullgott skydd mot ämnen som är skadliga för människa och natur.

  Extrakt

  Extrakt har frågat par­ti­er­nas toppnamn vilken som är den vik­ti­gas­te håll­bar­hets­frå­gan, och hur de kommer driva den i EU. Här är Socialde­mo­kra­ter­nas svar:

  Heléne Fritzon (S)

  Viktigaste hållbarhetsfråga: Klimatfrågan.

  Hur: Utsläppen måste minska kraftigt i alla sektorer, energieffektiviseringar måste göras. Bioekonomins, i synnerhet skogens potential måste tas till vara på. Klimatmålen och det viktiga handelssystemet för utsläppsrätter måste skärpas.

  Johan Danielsson

  Viktigaste hållbarhetsfråga: Att nå Parisavtalets mål angående den globala uppvärmningen.

  Hur: Genom att verka för att partiet inom EU ska möta blocköverskridande långsiktiga politiska överenskommelser för att nå målet.

  Jytte Guteland

  Viktigaste hållbarhetsfråga: Klimatförändringarna.

  Hur: Genom fortsatt arbete i miljöutskottet som ansvarar för klimatfrågorna, även fortsatt kamp för skärpning av EU:s klimat- och energipolitik under kommande mandatperiod så att utsläppsminskningarna läggs i linje med Parisavtalets mål.

  WWF

  25 om­röst­ning­ar från den gångna man­dat­pe­ri­o­den, alla direkt avgörande för EU:s mil­jö­po­li­tik, har valts ut. För Socialde­mo­kra­ter­na såg re­sul­ta­tet ut såhär:

  • Röstat cirka 75 procent i linje med WWFs position i omröstningarna
  • Röstat emot WWFs position i ca 12 procent av omröstningarna
  • Övriga fall har ledamöterna varit frånvarande eller avstått från att rösta

  CAN Europe

  Paraplyorganisationen för europeiska miljöorganisationer, CAN, har gått igenom tio viktiga klimatomröstningar i EU-parlamentet under den senaste mandatperioden. De har sammanställt hur de 751 ledamöterna röstat och rankat dem på en skala från noll till hundra.

  Socialdemokraterna rankas på fjärde plats av Sveriges partier med sina 65 klimatpoäng och räknas därför till en defender (försvarare) i EU:s klimatarbete av CAN.

  SMB:s sammanfattning

  Europaparlamentets Socialdemokrater är i alla rankingar ett godkänt parti i miljö och klimat, men har också ett ess i rockärmen med Jytte Guteland. Partiet är sällan bäst i miljöklassen, men lyfts av Jytte Guteland som själv är engagerad och drivande i frågorna i EU.

  Hon var enda Socialdemokrat att få betyget ”Utmärkt” av Naturskyddsföreningen, och gav ett mycket mer övertygande svar på Extrakts fråga än exempelvis partikollegan Johan Danielsson. De miljövänner som vill rösta på Socialdemokraterna borde definitivt sätta krysset på listans tredjenamn Jytte Guteland.

  Toppkandidater

  1. Heléne Fritzon
  2. Johan Danielsson
  3. Jytte Guteland
  4. Erik Bergkvist
  5. Evin Incir
  6. Ilan de Basso

  Under taggen EU-val19 kan du läsa sammanfattningar över de andra partiernas miljöpolitik.


  SMB granskar Sveriges och EU:s miljöpolitik. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla hemsidan och vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Swisha en slant till 123 270 12 33 för att stötta vårt arbete. 

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.