Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Extremtorkan 2018 rubbade skogarnas koldioxidupptag

  Den torra sommaren 2018 slog hårt mot de europeiska skogarna som tog upp 18 procent mindre koldioxid än normalt. Samtidigt innebar det den lägsta skörden på decennier. Det visar en europeisk studie med över 200 forskare inblandade.

  Extremtorkan 2018 gav en dyster inblick i framtiden, både i Sverige och i Europa som helhet. Redan i maj etablerade sig värmen i Sverige och under under sommaren drabbades Sverige av de mest omfattande skogsbränderna i modern tid. Juli månad blev den varmaste i Sverige på 260 år och värmeböljor krävde dödsoffer världen över. Bara i Sverige kan drygt 600 personer ha dött till följd av värmeböljan.

  I hela Sverige blev juli 2018 3-5 grader varmare än normalt och på de flesta håll därmed den allra varmaste som hittills registrerats. Träd blev stressade i värmen, vilket ledde till skadeangrepp och spannmålsskörden blev 45 procent mindre.

  Skogen ska normalt ses som en av de stora möjligheterna att minska klimatpåverkan eftersom den fungerar som en sänka för atmosfärens koldioxid. Forskarna har tidigare vetat att skogarna påverkas av torkan, men har inte kunnat kvantifiera hur kraftig denna påverkan är och vilka processer som reglerar kolbalansen. Nu har forskare från Lunds universitet tillsammans med drygt 200 andra forskare i ett stort europeiskt projekt tittat på just detta. Resultatet, i form av 17 artiklar, presenterades nyligen i ett specialnummer av den vetenskapliga tidskriften Philosophical Transactions of the Royal Society B.

  Studien är den hittills mest omfattande kring hur extremtorkan påverkade Europas vegetation och koldioxidbalans. Till sin hjälp har man använt klimat- och växthusgasdata från forskningsinfrastrukturen ICOS (Integrated Carbon Observation System) och dess cirka 140 mätstationer i tolv europeiska länder.

  Två av studierna är ledda från Lunds universitet. I den första studerade naturgeografiforskaren Anders Lindroth tillsammans med kollegor hur torkan påverkade kol- och vattenbalanser i elva nordiska skogar. Resultatet visar att i de skogar som utsattes för den värsta torkan minskade nettoupptaget av koldioxid kraftigt, i ett fall från ett stort upptag ett normalår till inget upptag alls 2018. Resultatet förvånade Anders Lindrotht:

  Det som förvånade mig mest var att effekten blev så kraftig att ett normalt stort nettoupptag helt utraderades under torråret. Torka leder till minskat kolupptag i alla typer av skog och det finns risk för att skogen i framtiden inte fortsätter att vara den stora kolsänka som den är idag.

  I den andra studien från Lunds universitet undersökte naturgeografiforskaren Janne Rinne hur torkan påverkade växthusgasutbytet i nordiska myrekosystem. Hans resultat visar att även myrarna tog upp allt mindre koldioxid, vilket innebär att vi i framtidens klimat kanske måste omvärdera skogs- och myrekosystem som naturliga kolsänkor.

  Detta är bara ett oroande tecken där viktiga kolsänkor riskerar bli kolkällor i ett framtida klimat,. Ett exempel är torvmarken när permafrosten smälter. Även världens tropiska regnskogar blir allt sämre på att binda koldioxid ur atmosfären och en femtedel av Amazonas släpper redan ut mer koldioxid än den absorberar. Det visar på känsligheten i dessa system och vikten av att begränsa våra utsläpp så mycket vi kan så fort som möjligt.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!