Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Företag vill se tuffare klimatpolitik

  Foto: Public domain

  I en ny rapport listar 15 företag vad de anser är största utmaningarna för ett fossilfritt näringsliv. Nu vill företagen i Hagainitiativet se en upptrappning inom klimatpolitken för att svenska företag inte ska förlora sin konkurrenskraft.

  Många företag bedriver redan ett aktivt klimatarbete och enligt Hagainitiativet handlar det inte längre om att få med näringslivet på banan. Många är redan där.

  Nu efterfrågas klimatpolitiska åtgärder.

  ”Hagainitiativets övertygelse är att kraftfulla politiska beslut och åtgärder, som samtidigt fokuserar på att stärka konkurrenskraften, skulle hjälpa oss i arbetet för att bidra till utsläpp nära noll 2030 och därtill stärka näringslivet i Sverige.” skriver Hagainitiativet i sin rapport

  I rapporten ”Klimatarbete-när är det inte lönsamt” har Hagainitiativet kartlagt de största hindren och vad som krävs politiskt för att nå nollutsläpp.

  Efterfrågar fokus på investeringar och kostnadseffektiva styrmedel.

  Styrmedel som företagen vill se kan till exempel vara skatter, utsläppsrättshandel eller reduktionsplikt för att nå ett stegvis ökat pris på utsläpp. Långsiktighet och stabilitet i de politiska besluten är viktigt, det skapar en stabil marknad och incitament för investeringar i ny teknik.

  I en debattartikel i DN listar representanter för initiativet nio punkter som skulle stärka konkurrenskraften för svenska företag i en fossilfri ekonomi.

  Här får bland annat regeringens nya program, utsläppsbromsen, kritik.

  ”Istället för att annullera utsläppsrätter inom EU:s handelssystem till ett värde av 300 miljoner kronor årligen fram till 2040, bör skattepengarna användas till att stödja klimatarbetet i svenska företag”

  Istället menar Hagainitiativet att annulleringen bör ske på EU nivå och att Sveriges roll borde vara att aktivt arbeta för skärpta klimatmål i EU. På så vis stärks konkurrenskraften nu när resten av världen förväntas trappa upp klimatarbetet och implementera Parisavtalet.

  Företagen efterfrågar också en mer transparent finansmarknad och miljökrav inom offentlig upphandling

  ”Institutionella investerare bör åläggas att rapportera om sin klimatpåverkan. Positiva bieffekter av denna transparens skulle bli att sparare får bättre förutsättningar att göra medvetna val och att kapital tillgängliggörs för proaktiva företag”

  ”Miljöhänsyn bör alltid vara en given parameter i den avvägning som sker när skattepengar används. Samhällets bästa- inklusive obligatorisk klimathänsyn- behöver styra upphandlingens inriktning.” Skriver Hagainitiativet på DN debatt


   

  Haginitiativet består av 15 företag som gemensamt arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan, och utgörs av Siemens, Akzo nobel, Preem, Folksam, Green Cargo, Sveaskog, Mc Donalds, Löfbergs, HkScan, Lantmännen, Stena Recycling, JM, Fortum, Coca-Cola och Axfood.

  Tillsammans strävar de efter ”ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan” och menar att med rätt politik är det möjligt. Deras gemensamma löfte innebär en minskning av sina utsläpp med 40 procent till år 2020, något som mer än hälften av företagen redan lyckats med. Nu och strävar de efter att nå utsläpp ”nära noll”

  I rapporten som kan laddas ner på Hagainitiativets hemsida finns berättelser om utmaningar och lösningar från varje enskilt företag.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra