Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Klimatuppgörelse klar mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet

  Foto: Frankie Fouganthin (CC-BY-SA 4.0)

  Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens om att införa ett klimatpolitisk ramverk. De är även överens om bland annat  höghastighetståg, miljöbilsbonus och mer pengar till fattiga länders klimatarbete.
  Ett klimatpolitiskt ramverk är en slags gräns för hur stora utsläppen får vara. Det klimatpolitiska ramverket ska

  säkerställa att Sverige minskar utsläppen i den takt som behövs för en globalt hållbar utveckling. Delmål för år 2030 och 2040 ska sättas ut liksom sektorsvisa mål för bland annat trafik, boende och jordbruk. En årlig avstämning av måluppfyllelsen ska göras.

  Andra delar av överenskommelsen är

  • ”Under mandatperioden ska användningen av fossila bränslen tydligt minska.” Det ska ske med hjälp av stimulanser och ekonomiska styrmedel.
  • Järnvägen ska byggas ut och banor för höghastighetståg ska börja byggas. Staten ska återta kontrollen över banunderhållet.
  • S och MP har som mål att minska utsläppen från transporter och att flyta långa transporter av varor från lastbil till tåg och sjöfart. ”En ny miljöbilsbonus införs för bilar med liten klimatpåverkan.” Miljöbilsbonusen kommer att vara som det föreslås i den statliga utredningen SOU 2013:84.
  • ”Ge företag och industrin långsiktiga spelregler för att delta i klimatarbetet. Tillsammans med branscherna vill vi utveckla system för energieffektivisering, teknikutveckling och nya affärsmodeller byggda på cirkulär ekonomi.”
  • ”Sveriges ambitioner i klimatförhandlingarna ska höjas genom att medel för klimatfinansiering till fattigare länder avsätts.”
  • Arbeta för mer biogas.
  • Staten ska ”stimulera hållbara transporter i städer”.

  Miljöpartiets språkrör Åsa Romson säger att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har en gemensam ”intention” om att ”se till att flyget också betalar för sina klimatutsläpp”, skriver Svenska Dagbladet. Men enligt Åsa Romson kommer det inte att ske förrän efter 2015.
  Tidigare idag kom Socialdemokraterna och Miljöpartiet överens  om att statens ägardirektiv till Vattenfall ska skärpas och att

  Som ett led i detta kommer en regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet styra Vattenfall så att företaget avbryter den expansion av brunkol som Fredrik Reinfeldt har tillåtit.
  Vad gäller redan gjorda eller pågående investeringar måste vi avvakta med exakta besked tills vi har möjlighet att sätta oss in i alla detaljer som vi får tillgång till först i egenskap av regering.

  Tidigare i veckan så har Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommit överens om att det ska bli dyrare att driva kärnkraft och att ingen nu kärnkraft ska byggas, vilket Supermiljöbloggen skrivit mer om här.
  Socialdemokraterna och Miljöpartiet har även kommit överens om att skjuta upp frågan om Förbifart Stockholm fram till den 1 maj 2015 och att frågan nu flyttas rikspolitiken till Stockholms Stad och Stockholms Läns Landsting, vilket Supermiljöbloggen skrivit mer om här.
   
   

  Hej SMB-läsare!
  Vill du hjälpa oss nå 10 000 följare på instagram?

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   Hej SMB-läsare!
   Vill du hjälpa oss nå 10 000 följare på instagram?

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra