Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Konflikten om skogen och nyckelbiotoper – en sammanfattning

  Konflikten om arbetet med nyckelbiotoper i skogen i nordvästra Sverige fortsätter. Här kommer en sammanfattning av det senaste och bakgrunden. 
  Den 25 april kom Skogsstyrelsen med beskedet att de fortsätter arbetet med att undersöka nyckelbiotoper, se faktaruta längst ned, i nordvästra Sverige. Men inga nya områden ska klassificeras som nyckelbiotoper innan Skogsstyrelsen har tagit fram en ny metod någon gång 2017.
  Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl kommenterar beskedet med att:

  Det är bra att myndigheten lyssnat på kritiken och nu återupptar inventeringen. Men att fortsätta vägra avgränsa, registrera och förmedla denna kunskap äventyrar inte bara miljömålet utan står även i direkt strid med den nationella strategin för skydd av skog som Skogsstyrelsen själv varit med att ta fram.

  Bakgrunden: Skogsstyrelsen pausar arbetet med nyckelbiotoper och får skarp kritik
  Det började med att Skogsstyrelsens generaldirektör, Herman Sundqvist, den 11 april kom med beskedet att Skogsstyrelsen pausar undersökningen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Som motivering angav Sundqvist dels att:

  Metodiken för nyckelbiotopsinventering utvecklades ursprungligen för förhållanden i södra och mellersta Sverige där skogen brukats under mycket lång tid och biotopernas gränser lättare går att urskilja.

  Ett annat skäl som generaldirektören angav var att en klassificering som nyckelbiotop i praktiken har blivit lika med stopp för avverkning, vilket det inte är formellt och inte heller var Skogsstyrelsens avsikt när de började inventeringen av nyckelbiotoper.
  Skogsstyrelsen vill därför att det tas fram nya arbetsätt för skog med höga naturvärden och “förutsätter att skogsbruket hanterar pausen på ett ansvarsfullt sätt.”
  Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl kallade beskedet från Skogsstyrelsens generaldirektör för “ett av de största sveken mot naturvården vi sett i Sverige”. Enligt Naturskyddsföreningen hotas flera miljömål av Skogsstyrelsens besked. Sandahl avslutade sin kritik med att kräva svar från regeringen:

  Och trots att regeringen tydligt uttalat en ambition om att skyddsvärda skogar inte ska avverkas, så kommer detta myndighetsbeslut leda till just det. Klarar inte Skogsstyrelsen att göra sitt jobb, återstår det att kräva svar av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och miljöminister Karolina Skog: Hur ska den svenska skogen skyddas?

  Men enligt Skogsstyrelsens generaldirektör Sundqvist kommer andelen skogar som skyddas i nordvästra Sverige att öka på grund av den nationella strategin för formellt skydd av skogsmark.
  Därefter undertecknade 120 forskare och tjänstemän, däribland 26 tjänstemän på Skogsstyrelsen, ett upprop till miljöminister Karolina Skog om att inventeringen av nyckelbiotoper ska återupptas.
  De 120 forskarna och tjänstemännen skriver att Skogsstyrelsens egen analys visar att “nyckelbiotoper i fjällkommunerna i nordvästra Sverige till och med har högre biologiska värden än genomsnittet för landet.” Forskarna och tjänstemännen skriver vidare att:

  Det är av yttersta vikt att Skogsstyrelsens och länsstyrelsernas inventeringsarbete fortsätter eftersom denna information behövs för att kartlägga skogar med höga naturvärden och för att nå Sveriges miljömål.

  Miljöminister Karolina Skog (MP) har hittills valt att inte kommentera Skogsstyrelsens beslut att pausa inventeringarna och protesterna mot det. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………
  Faktaruta: Vad är en nyckelbiotop
  Nyckelbiotoper är enligt Skogsstyrelsen “skogsområden med mycket höga naturvärden. De har från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö i dag mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter.” Inventeringarna startades på 90-talet och görs fortfarande. Att en skog klassas som nyckelbiotop ger ingen formell skyddsstatus. Men i praktiken så “befattar sig så gott som inga aktörer på marknaden med virke från nyckelbiotoper”, enligt Skogsstyrelsen.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra