Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Sverigedemokraternas miljöpolitik utmärker sig, men inte positivt. Det är bland annat det enda av riksdagspartierna som inte ställt sig bakom Parisavtalet, Sveriges nya klimatlag eller klimatmålet för nationella utsläpp. De vill också minska miljöbudgeten med miljardbelopp.

  Partiets politik

  2016 avslöjade Expressen att ett flertal kontroversiella klimatförnekare och lobbyister haft direkt inflytande över Sverigedemokraternas politik. Partiet hamnade strax därefter i blåsväder när de sa att de ville minska SMHI:s anslag med miljonbelopp för att myndigheten pratar om klimatförändringar.
  Sverigedemokraterna har varken ställt sig bakom Parisavtalet, Sveriges nya klimatlag eller klimatmålet för nationella utsläpp.
  I löftena för den kommande mandatperioden ställer sig partiet endast bakom två av Naturskyddsföreningens miljöförslag, miljöersättning för betesmarker och information av varors kemikalieinnehåll. Några av sakerna de inte ställer sig bakom är att ta bort klimatskadliga subventioner, främja ekologiskt jordbruk och hantera flygets miljökostnader.
  På deras hemsida finns obetydligt med information om partiets miljö- och klimatpolitik, men i det nyligen släppta valmanifestet tas flera punkter upp. Sverigedemokraterna säger att de vill satsa på internationella åtgärder och forskning framför skatter på fossila bränslen, även om de samtidigt säger att de vill minska behovet av importerade fossila bränslen.
  I valmanifestet säger Sverigedemokraterna att de vill:

  • Satsa på energieffektivisering och energiforskning
  • Satsa på forskning och utveckling av fjärde generationens kärnkraftsreaktorer
  • Arbeta mot övergödning i sjöar, vattendrag och hav
  • Sanera förorenade områden i Sverige
  • Främja elektrifiering av transportsektorn
  • Och göra särskilda satsningar för att:
   • bevara regnskogen
   • minska luftföroreningar i utvecklingsländer, och
   • motverka miljöförstöring i världshaven

  För eller emot…

  • Höghastighetståg ⇓ 
  • Kärnkraft
  • Förbud mot försäljning av fossilbilar år 2025 ⇓ 
  • Utfasning av statligt stöd till flyget
  • Mål för konsumtionsbaserade utsläpp ⇓ 
  • Stärka skyddet av marina områden* ⇓ 

  Budget

  ”Sverigedemokraterna är inte något klimatskeptiskt parti, det är de andra partierna som är alarmister. Det säger SD:s miljöpolitiska talesperson Martin Kinnunen apropå klimatavsnittet i partiets budgetmotion”, från SD:s hemsida.

  I budgeten för 2018 tas inte miljön upp som en prioriterad fråga, och partiet satsade 3,44 miljarder mindre på ”Allmän miljö- och naturvård” jämfört med regeringen. 2020 vill de lägga 6,4 miljarder mindre.

  I budgettexten står det att Sverigedemokraterna vill bevara och förvalta naturen enligt principen om ”varsamt framåtskridande”, men de lägger 400 miljoner mindre på ”Åtgärder för värdefull natur” 2018 jämfört med regeringen. De efterföljande två åren drar de tillbaka 450 miljoner per år.
  De kapar också en miljard på ”Skydd av värdefull natur” och 1,6 miljarder på ”Klimatinvesteringar”, och det gäller bara för 2018. De efterföljande åren minskar de klimatinvesteringarna med 2,1 miljarder 2019 och 3,1 miljarder 2020*. I budgettexten står det att Sverigedemokraterna ”applicerar försiktighetsprincipen” på diskussionen om klimatförändringar.

  Som plåster på såren vill de lägga 100 miljoner mer på ”Insatser för plast i haven” och 100 miljoner extra på ”Insatser för internationella klimatinvesteringar”.
  Valmanifestet
  Av frågorna de lyfte i valmanifestet satsar de extra pengar på viss forskning jämfört med regeringen, men extrasatsningarna är jämförbara. Exempelvis lägger de 117 miljoner mer på insatser för energieffektivisering, men samtidigt tar de bort mellan 90 och 135 miljoner per år från regeringens nuvarande satsning ”Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning”. Partiet flyttar också 150 miljoner från energiforskning och lägger dem istället på att utveckla fjärde generationens kärnkraft.
  Övergödning nämns i budgeten och partiet lyfter några exempel på hur man skulle kunna motverka det, men sätter inte ner foten kring vilka åtgärder de vill jobba för. Budgetsatsningen ”Åtgärder för havs- och vattenmiljö” ligger på 50 miljoner mer än regeringen. Varken regnskog, luftföroreningar eller miljöförstöring nämns.
  Totalt upptar miljöavsnittet tre sidor av den 120-sidiga budgeten.
  De vill:

  • Miljardminska miljöbudgeten
  • Satsa på kärnkraft
  • ”Gradvis minska beroendet av fossila bränslen”
  • Utöka svenska fisket och fiskerinäringen
  • Stärka miljöforskningen
  • Sanera förorenade områden
  • Avvisa ”ineffektiva och kontraproduktiva satsningar på att minska utsläppen av växthusgaser”
  • Inte ställa sig bakom ”regeringens kostsamma och ideologiskt motiverade reservatsbildningar av skogsmark”

  Frågor till miljöpolitisk talesperson Martin Kinnunen

  Supermiljöbloggen har försökt nå Sverigedemokraternas miljöpolitiska talesperson Martin Kinnunen, men tyvärr har Sverigedemokraterna avstått från att svara på våra frågor.

  Vad har SD gjort sedan förra valet?

  I Naturskyddsföreningens granskning kring av den gångna mandatperioden får partiet 16 röda ljus av 18 frågor. De får två gula ljus för att de föreslagit nyinvesteringar i järnväg och mer marint skydd, men de resterande miljöfrågorna – som exempelvis koldioxidskatt, kemikalieskatt och förnybar energi till 2030 – har partiet alltså inte jobbat för.

  ”De borgerliga partierna har fått stöd av Sverigedemokraterna, vilket i flertalet fall inneburit att en riksdagsmajoritet föreslagit sänkningar av miljöambitionerna”, skriver Naturskyddsföreningen i sin granskning. ”I EU-nämnden har de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna dessutom flera gånger sänkt ambitionerna för den miljöpolitik som Sverige ska driva inom Europeiska unionen. Det har gällt exempelvis vilka klimatmål för EU som Sverige ska driva och frågan om införande av ett ålfiskeförbud inom hela EU.”
  De har jobbat för att öka de fossila subventionerna till jordbruket och har röstat mot att införa eller utöka nationalparker. Positivt är att de har lagt motion kring att utöka de marina skyddade områdena och att utreda skadliga fiskemetoder.

  Sammanfattning

  Sverigedemokraterna ger lite för frågorna om klimat och biologisk mångfald. Det finns inga satsningar på områdena och få andra presenterade åtgärder för att hantera klimathotet och bevara den biologiska mångfalden.
  De motsätter sig klimatmål och Parisavtalet och vill kapa miljöbudgeten.
  Dessutom har företrädare för Sverigedemokraterna uttalat sig tvivelaktigt, och att deras egna miljöpolitiske talesperson menar att de andra partierna är ”klimatalarmister” är anmärkningsvärt. Att de låtit klimatförnekare och lobbyister diktera klimatpolitiken syns i såväl uttalanden som budget och politik.
  Det positiva är Sverigedemokraternas satsningar på hav. Tyvärr kompenserar det knappast för den bristande politiken i övrigt.


  Det här är del 8 i Supermiljöbloggens valgranskning. Vi är partipolitiskt obundna. I budgetberäkningen har vi utgått från utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård.

  Här kan du läsa om övriga partiers miljöpolitik:

  Del 1 – Liberalerna

  Del 2 – Socialdemokraterna 

  Del 3 – Kristdemokraterna

  Del 4 – Miljöpartiet

  Del 5 – Centerpartiet

  Del 6 – Feministiskt Initiativ

  Del 7 – Vänsterpartiet

  För mer information om partiernas miljöpolitik, spana in WWF:s Klimatkompassen och Naturskyddsföreningens valspecial.


  * Jämfört med regeringen

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!