Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Rekordutsläpp av växthusgaser – kan hota Parisavtalet

  Nivåerna av växthusgaser var rekordhöga under förra året och ligger nu 50 procent över förindustriell nivå, enligt en ny WMO-rapport. Trenden har fortsatt under 2021 och riskerar nu försämra ekosystemens förmåga att absorbera koldioxid.

  Mängden växthusgaser i atmosfären nådde återigen ett nytt rekord förra året, med en årlig ökningstakt över genomsnittet 2011-2020. Den trenden har fortsatt under 2021, enligt en ny rapport från Meteorologiska världsorganisationen (WMO). De omfattande nedstängningarna under covid-19 pandemin förra året hade ingen märkbar effekt på halterna av växthusgaserna i atmosfären eller deras ökningstakt. Det blev enbart en tillfällig minskning i nya utsläpp.

  Koldioxid är den viktigaste växthusgasen då den står för cirka två tredjedelar av den uppvärmande effekten på klimatet. Dess utsläpp från mänsklig verksamhet kommer huvudsakligen från förbränning av fossila bränslen och cementproduktion. Enligt WMO-rapporten Greenhouse Gas Bulletin nådde halten av koldioxid nya rekordnivåer 2020 på 413,2 miljondelar, ppm, och ligger nu 49 procent över förindustriell nivå räknat från år 1750. För bara 10 år sedan låg halten på 393 ppm.

  Källa: Scripps

  Därmed är världen halvvägs till en dubblering av koldioxidhalten jämfört med förindustriell tid som är den gräns som klimatforskare ofta använder för att beräkna hur mycket uppvärmning av planeten människan orsakar genom sina utsläpp.

  Under 2021 har koldioxidhalten i atmosfären nått nya historiska nivåer med ett månadsgenomsnitt på nästan 419 ppm i maj och dagsrekord på 421 ppm. Det är den högsta månadsnivån sedan mätningarna började för 63 år sedan vid NOAA:s Mauna Loa-observatorium på Hawaii. Trenden är dessutom tydlig med en större ökning för varje år.

  Dagens koldioxidhalt i atmosfären är exceptionellt hög och har inte befunnit sig på den nivån på 3,6 miljoner år, enligt NOAA, och vi närmar oss nu nivåer liknande de som fanns för 15 miljoner sedan när det var 3-4 grader varmare och havsnivån var 20 meter högre. Forskning visar att världen nu snabbt rör sig mot förändringar i klimatsystemet som saknar motstycke i människans historia. Detta bekräftades av IPCC-rapporten som betonar den mänskliga påverkan som otvetydig för den uppvärmning som skett och vars hastighet saknar motstycke under i alla fall de senaste 2 000 åren.

  Även halterna av metan (CH4) och lustgas (N20) fortsätter att öka till nya rekordnivåer, enligt rapporten. Metan nådde förra året ett nytt rekord på 1 889 miljarddelar (ppb) och ligger nu 162 procent över förindustriell nivå. Lustgas uppmättes till 333,2 miljarddelar (ppb), det är 23 procent över förindustriell nivå.

  Metan står för nästan en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser och de flesta mänskliga metanutsläppen kommer från tre sektorer: fossila bränslen, avfall och jordbruk. Enbart boskapssektorn svarar för 32 procent av alla metanutsläpp som orsakas av människor, medan olja och gas står för 23 procent, kolbrytning för 12 procent och deponier och avloppsvatten cirka 20 procent.

  Lustgas är ytterligare en kraftfull växthusgas som både är en växthusgas och en ozonnedbrytande kemikalie. Lustgas står för nästan sju procent av växthusgasutsläppen. Den släpps ut i atmosfären från både naturliga källor (cirka 60 procent) och från människans användning (cirka 40 procent).

  Rapporten varnar även för att ekosystemens förmåga att absorbera koldioxid kan komma att försämras allt mer. För så länge utsläppen fortsätter kommer även den globala temperaturen att stiga. Med tanke på koldioxidens långa livslängd kommer den redan observerade temperaturnivån att kvarstå i flera decennier även om utsläppen snabbt reduceras till nettonoll. Vid sidan av stigande temperaturer innebär detta fler väderextremer inklusive intensiv värme och nederbörd, issmältning, höjning av havsnivån och havsförsurning, åtföljd av långtgående socioekonomiska effekter.

  Utveckling är något som Meteorologiska världsorganisationens (WMO) generalsekreterare Petteri Taalas oroas av:

  Med den nuvarande ökningstakten av halten växthusgaser i atmosfären kommer vi att se en temperaturökning vid slutet av det här århundradet som ligger långt över målet i Parisavtalet att hålla den globala temperaturökningen på 1,5 till 2 grader högre än under förindustriell tid. Vi är långt ifrån att vara på rätt väg.

  Han menar därför att rapporten innehåller ett skarpt vetenskapligt budskap till klimatförhandlarna vid COP26. Ett budskap vi bara kan hoppas att de tar till sig.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!