Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Så kan jorden räddas och kolet bindas

  Foto: http://www.geograph.org.uk/reuse.php?id=417518

  Världens matproduktion bedöms behöva öka med 60 procent till 2050 jämfört med 2006 för att mäta en växande och allt rikare befolkning, enligt FN:s jordbruksorgan FAO. Samtidigt står jordbruket och markanvändning för en femtedel av världens växthusgasutsläpp, vilket innebär en stor utmaning när skördarna ska öka samtidigt som utsläppen måste minska.

  Varje år försvinner mer än 24 miljarder ton jord från världens plöjda jordbruksmark, vilket är snabbare än vad jorden hinner nybildas. Om erosionen fortsätter i samma takt som nu riskerar världen 10 procent lägre skördar 2050. Erosionen gör också att mindre kol stannar i jorden.

  Att mer kol stannar i jorden är en av av flera åtgärder för ett klimatvänligare jordbruk. FN:s jordbruksorgan, FAO, har tagit fram en rapport om klimat och jordbruk där flera åtgärder för att lagra kol i marken tas upp.

  Så kan kol lagras i marken och erosionen minska

  Totalt innehåller världens jordar dubbelt så mycket koldioxid som atmosfären. I bästa fall skulle världen jordar kunna lagra cirka en miljard ton kol per år.

  Plöjning av jordbruksmark är en av orsakerna till erosion. Ett sätt att binda kol i marken och minska erosionen är att ha ett plöjfritt jordbruk. När jorden plöjs tas växter och rötter bort vilket gör att det finns mindre som håller kvar jorden och erosionen kan därför öka. Plöjningen gör också att mikrober som bryter ner växter och frigör koldioxid ökar.

  En nackdel med ett plöjningsfritt jordbruk är det blir mer ogräs, vilket kan göra att det behövs användas mer kemikalier. En lösning på det kan vara att odla mer fleråriga växter som inte behöver sås om varje år. Dessa växter har hittills inte gett så stora skördar, vilket dock håller på att förändras genom genteknik. Detta och mer skildras i ett reportage i Forskning & Framsteg.

  Dock finns det oro kring risker som gmo kan föra med sig, och en stark opinion mot tekniken.

  Att blanda träd, matodlingar, buskar och boskap i ett så kallat agroforestry-jordbruk kan, enligt FN-rapporten, vara ett annat sätt att både minska erosionen och lagra mer kol i marken. Andra fördelar är att agroforestry kan skydda grödor från vind, förbättra vattenbevarande och begränsa skadedjur. Men om det hanteras på fel sätt kan agroforestry bidra till lägre skördar.

   

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra