Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Så kan klimatvänlig teknik utvecklas och spridas

  Foto: Kristian Buus

  Den tekniska utvecklingen bestämmer till stor del kostnaden, och därmed sannolikheten, att nå klimatmålen, enligt en gemensam rapport från OECD, FN, Världsbanken och tyska miljömyndigheten. I rapporten kommer de med förslag på hur klimatvänlig teknik kan utvecklas och spridas. 

  Antalet klimatrelaterade patent tredubblades mellan år 2000 och 2010. Men den utvecklingen har avtagit efter år 2011, vilket beror på lägre energipriser som minskar incitament till energibesparing och osäkerhet om den framtida klimatpolititiken.

  Det har skett en del framsteg även efter 2011, framförallt när det gäller spridningen av vind- och solenergi samt elbilar. Men överlag går den tekniska utvecklingen för långsamt för att vi ska nå klimatmålen. Endast inom 4 av 38 teknikområden är den tekniska utvecklingen i takt med klimatmålen, vilket Supermiljöbloggen skrivit mer om här.   

  I rapporten tas fyra huvudåtgärder upp för att utveckla och sprida klimatvänlig teknik. Dessa är:

  Skapa marknader för klimatinnovationer

  För att främja uppfinningar inom klimat behövs en kombination av politik som gynnar innovationer (konkurrens, forskning, utbildning och handel tas upp i rapporten som exempel) och en stark miljöpolitik. Ett exempel på det sistnämnda är att höja priset på koldioxid, vilket ger incitament till klimatinnovationer i den privata sektorn. Enligt rapporten är det globala priset på koldioxid idag extremt lågt.

  Andra åtgärder som rekommenderas är att öka efterfrågan på klimatvänlig teknik genom exempelvis regler om energieffektivisering, krav på att en viss andel av energin ska vara förnybar, krav på att statens inköp ska vara klimatvänliga och stöd till låginkomsttagare för klimatvänliga åtgärder som energieffektivisering.

  Stödja forskning och utveckling

  Forskning är grunden för framtida tekniker. Men på grund av långa tidshorisonter och osäkerhet om vilka tekniker som kommer att vara lönsamma så investerar den privata sektorn ofta för lite i forskning och utveckling. Staten behöver därför bli mer aktiv och världens länder bedöms minst behöva fördubbla satsningarna på forskning och utveckling av klimatsmart teknik om målen från Parisavtalet ska kunna nås. Det finns dock positiva tecken, exempelvis ökade investeringarna i renare energitekniker med 17 procent under 2017.

  Överkomma finansiella hinder

  Ett problem är att många teknikprojekt har svårt att hitta finansiering i fasen mellan forskningsstadiet och att de kommit ut på marknaden. Detta gäller särskilt för teknikprojekt som kräver stora investeringar, lång tid och är osäkra. Även om riskkapitalbolag spelat en viktig roll för att påskynda utvecklingen av renare energitekniker så satsar de oftast på ”mogna tekniker” som kommit långt i sin utveckling. Staten kan därför hjälpa till genom att finansiera riskabla och långsiktiga projekt med stor potential.

  Gynna teknikspridning

  Spridning av koldioxidsnål teknik är avgörande för att nå Parisavtalet och andra hålbarhetsmål. Eftersom ny teknik till största del sprids genom handel är det mycket viktigt att ta bort handelshinder för klimatvänlig teknik. Ett exempel är som nämns är att Kina blev världsledande på tillverkning av solceller genom att köpa verktyg på den globala marknaden.

  SMB bevakar frågor om miljöteknik Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla hemsidan och vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Swisha en slant till 123 270 12 33 för att stötta vårt arbete. 

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra