Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Sverige missar 14 av 16 miljömål

  Bara två av Sveriges 16 miljömål ser ut att nås till 2020, det visar en uppföljning från Naturvårdsverket

  De två milljömålen som ser ut att nås är målen om skyddande ozonskikt och säker strålmiljö. De övriga 14 miljömålen kommer ”inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder”.

  Bland de miljömålen som inte ser ut att kunna nås går utvecklingen för målen om frisk luft, bara naturlig försurning och god bebyggd miljö åtminstone åt rätt håll, även om det inte går tillräckligt snabbt. Men för målen begränsad klimatpåverkan, myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap, storslagen fjällmiljö och ett rikt växt och djurliv går utvecklingen åt fel håll.

  Flera av miljömålen kräver både internationella åtgärder och åtgärder i Sverige. Exempelvis innebär målet om begränsad klimatpåverkan att den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas till högst 2 grader och Sveriges klimatpolik ska bidra till att koldioxidhalten kan begränsas till max 400 ppm. Det första målet kan främst nås genom internationella åtgärder och det andra målet kan Sverige nå på egen hand. I mars 2016 var den globala koldioxidhalten på 404.8 ppm.

  Förutom de 16 miljömålen finns det 24 etappmål, sju av dessa etappmål hade 2015 som målår. Av dessa ser fyra ut att vara uppnådda eller nära att nås.

  Dessa etappmål är:

  • dialogprocess i ett nationellt skogsprogram,
  • miljöhänsyn i skogsbruket,
  • en kartläggning och övervakning av den genetiska mångfalden, och
  • nya åtgärdsprogram för hotade arter .

  Etappmålen som inte nåddes 2015 är:

  • insatser mot invasiva främmande arter,
  • utsläpp av gränsöverskridande luftföroreningar, samt
  • ett variationsrikt skogsbruk.

  Naturvårdsverket lyfter ändå fram en del positiva händelser under 2015 som varit steg framåt för arbetet med miljömålen. De är:

  • det globala klimatavtalet i Paris,
  • att det internationella luftvårdsarbetet gått framåt,
  • att resurserna till både skydd och skötsel av värdefulla svenska naturmiljöer har ökat,
  • att EU:s kemikalieregler har stärkts, och
  • att arbetet med att minska och hantera avfall i samhället och sanera förorenade området har ökat.

  Mer om miljömålen finns att läsa på miljomal.se 

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!