Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Tio slutsatser från klimatforskningen som alla bör känna till

  Foto: Dominic Alves

  Johan Rockström och hans kollegor i forskningsnätverken Earth League och Future Earth har tagit fram en sammanställning av tio resultat från klimatforskningen som de kallar ”must knows”.
  Slutsatserna bygger på en mängd rapporter från exempelvis FN:s klimatpanel, meteorologiska världsorganisationen och de senaste forskningsrönen.
  Bakgrunden är att jordens medeltemperatur 2016 var 1,1 grad varmare jämfört med innan industrialismen. Koldioxidhalten var i genomsnitt 403,3 ppm och har aldrig ökat så snabbt som den gjorde 2016.
  Här är en sammanfattning av slutsatserna:

  1. Jorden befinner sig i en ny geologisk epok​ ​–​ ​Antropocen

  De senaste 11 000 åren har jorden befunnit sig i epoken Holocen där klimatet har varit stabilt och den globala medeltemperaturen pendlat mellan plus/minus en grad. Nu menar forskarna att bevis från bland annat den ökande halten väsxthusgaser, havsförsuringen, ozonuttuningen visar att jorden befinner sig i Antropocen.
  2. Jorden närmar sig tröskeleffekter
  Jordens historia visar att klimatförändringarna inte sker i jämn takt. Långa perioder med gradvisa förändringar har växlats med abrupta förändringar. Vi riskerar att passera oåterkalleliga trösklar som innebär stora negativa förändringar. Vid 1–3 graders uppvärmning riskerar vi att få bland annat oåterkallelig smältning av delar av Grönland och Västantarktis samt förlora många korallrev.
  3. Risken för extremväder ökar 
  Utsläppen av växthusgaser tillsammans med den globala uppvärmningen gör att allt mer energi samlas i haven och atmosfären. Värmeböljor har blivit vanligare under de senaste 50 åren och sannolikt har även extremt regnoväder ökar i många regioner under de senaste decennierna.
  4. Haven höjs och försuras
  Haven har lagrat 93 procent av den globala uppvärmningen. Varmare vatten tar mer plats och gör, tillsammans med nytt vatten från glaciärer och polerna, att haven höjs. Vid slutet av detta århundrade väntas havet ha höjts med en meter.
  Haven blir surare ju mer koldioxid de innehåller. Havsförsurningen har inte ökat så här snabbt på 56 miljoner år, och då skedde en massutrotning av havsliv.
  5. Klimatförändringarna är dyra och kommer att bli dyrare
  Enligt Internationella valutafonden innebär en grads ökning av temperaturen, i ett land där medeltemperaturen är 25 grader, att produktionen per person minskar med 1,5 procent. Om utsläppen fortsätter oförändrat riskerar produktionen per person att minska med en tiondel i fattiga och medelfattiga länder.
  6. Klimatförändringarna är skadliga för hälsan. 
  Exempelvis visar analyser att den globala uppvärmningen minst fördubblade sannolikheten för den värmebölja i Europa 2003 som orsakade 70 000 förtida dödsfall. Skördarna riskerar att minska med 3–7 procent per grads uppvärmning och klimatförändringarna försvårar vattenbristen.
  7. Klimatförändringarna innebär att fler riskerar behöva fly
  År 2015 hade mer än 19 miljoner personer tvingats flytta på grund av naturkatastrofer och extremväder. Stigande havsnivåer gör att miljontals människor riskerar att behöva flytta, de allra flesta i Asien.
  8. Utsläppen bör halveras varje decennium 
  För att inte riskera tvågradersmålet bör utsläppen börja minska senast 2020 och nettoutsläppen bör vara på noll runt 2050–2060. Samtidigt behöver koldioxidsänkor på land och hav skyddas.
  Om temperaturen ska begränsas till 1,5 grader behövs det även koldioxidinfångning och lagring i stor skala. En tumregel är att om utsläppen halveras varje decennium är det större chans att Parisavtalet kan uppnås.
  Det sker också framsteg. I över ett decennium har mängden förnybar energi fördubblats vart 5,5, år.  Med denna takt kan energisystemet vara utsläppsfritt i mitten av detta århundrade.
  9. Pris på koldioxidutsläpp är en nyckelåtgärd
  Med pris på koldioxidutsläpp kan koldioxidsnåla tekniker bli mer konkurrenskraftiga. Enligt statistik från Internationella Valutafonden subventioneras varje ton koldioxid med i genomsnitt cirka 150 amerikanska dollar. Mer forskning krävs för att förnybart ska öka i den takt som behövs.
  10. Klimatanpassning kommer vara nödvändigt, även om utsläppen minskar betydligt
  Även om tvågradersmålet nås så kommer världen att behöva anpassa sig till ett varmare klimat.
  Sammanfattningsvis är läget allvarligt och det är hög tid att utsläppen börjar minska.
   
   
   

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra