Ny studie bekräftar: Biltrafiken måste minska

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

En av Sveriges mest uppmärksammade fordonsforskare – Jonas Åkerman – har precis blivit färdig med sin doktorsavhandling på KTH. I avhandlingen framgår det bland annat att bilresandet per person måste minska med 30 procent fram till och med år 2050.

Åkerman kommer till flera slutsatser i sin avhandling.

  • Att ersätta bensin- och dieselbilar med elbilar är inte hela lösningen på vägtrafikens utsläpp. Precis som med etanolbilar för några år sedan är förväntningarna för högt uppskruvade. Han menar att bättre fordonsteknik och nya bränslen är nödvändigt, men inte tillräcklig för att uppnå målet om en global uppvärmning om max 2 grader. (Bonusläsning: Supermiljöbloggen avslöjar regeringens elbilsfiasko)
  • Det fungerar inte att satsa kraftigt på alla transportslag och samtidigt nå de klimatmål som Sverige och EU ställt sig bakom. Det krävs istället en konsekvent prioritering av cykeltransporter, kollektivtrafik och it.
  • En mångfald av fordon är viktigt för uppnå klimatvinster. Ett exempel att lösa det på är genom fordonspooler. Här finns det bra förebilder, bilpoolen Mobility i Schweiz har till exempel över 90 000 användare.

– Ekonomiska styrmedel måste till, inte minst klimatskatter och moms på flyget. Det behövs också trängsel- och miljöavgifter för bilar i stadsområden och kilometerskatter för lastbilar, säger Jonas Åkerman till DN.

Samtidigt gick BIL Sweden nyligen ut med ett pressmeddelande där de påstår att 2010 var året där nyregistreringen av bilar ökade mest någonsin jämfört med föregående år.

Jonas Åkermans forskning står i skarp kontrast till Centerpartiets och miljöminister Andreas Carlgrens politik. Tidigare har miljöministern bland annat sagt att han tycker att bilåkningen måste öka, och stockholmscentern tror att Sveriges fordonsflotta ”möjligen” kan vara helt fossilfri redan år 2020.

Media: Dagens Arena

Miljö online2

Liknande artiklar