Stockholmsalliansen misslyckas med miljömål – igen

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Vi har tidigare konstaterat att alliansen i Stockholms stad har fått bakläxa vad gäller miljömålet för avfall. Nu kommer ännu ett dystert konstaterande. Miljöförvaltningens nya årsrapport visar att staden inte når upp till varken miljömålen eller de nationella delmålen vad gäller Frisk Luft som skulle uppfyllts 2010. Halterna av miljöfarliga partiklar är fortfarande för höga i många delar av staden, speciellt där trafiken är stor. Marknära ozon och partiklar, som PM10, har inte minskats enligt kraven och det mål som är längst ifrån att uppfyllas är målet för kvävedioxid. Mätvärdena överskrids istället kraftigt vid stadens mätstationer. Dessa osynliga föroreningar är i många fall mycket farliga för de som bor eller vistas mycket i områdena.

Samtidigt som siffrorna presenterades gick trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) ut på sin blogg och pratade väl om hur staden minskat skräpet på gatorna. Hon menar vidare att stora satsningar görs på att staden ska se renare ut. Att det synliga skräpet får uppmärksamhet är bra men nu behöver satsningar göras på att det osynliga avfallet också får det.

Miljö online2

Liknande artiklar