Framgångar för EU:s fiskeripolitik

Foto: Benson Kua

Rådet och parlamentet har förhandlat om EU:s grundförordning kring fiskeripolitiken. 

Isabella Lövin, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, menar att det har skett en stor förbättring jämfört med den tidigare fiskepolitiken då det nu finns krav på att ministrarna måste följa vetenskapliga råd när de sätter kvoter. I ett pressmeddelande skrivs:

Jag är väldigt glad över att parlamentet drev igenom vårt gröna förslag på att de fiskare som fiskar med skonsammast metoder och som bidrar mest till ekonomin i kustsamhällen ska få företräde när fiskekvoter fördelas. Dessutom säkras det nu i lag att EU-fartyg bara ska få tillgång till ett överskott av fisk i fiskeavtal med länder i till exempel Afrika och Stilla Havet.

Som ett resultat av tidigare fiskeripolitik anses 75% av EU:s bestånd nu vara utfiskade jämfört med 25% globalt. För att kunna uppnå de nya överenskommelserna måste fiskenationerna dra ner på fiskeflottorna, annars kan de förlora subventioner.

Även om det kommer att vara möjligt för regeringarna att sätta förbud mot detta i vissa områden kommer fiskare fortfarande att kunna dumpa upp till 5 procent av fångsten. Fångstkvoter som kan leda till att fiskebestånden byggs upp till ”maximal hållbar avkastning”(MSY) har heller inte tagits, utan ska sättas inom sju år.

Innan besluten kan bli lag måste texten formellt godkännas av rådet och parlamentet.

Miljö online2

Liknande artiklar