Forskare varnar för ökade mängder mikroskräp i havet

Foto: Håll Sverige Rent

Men det är människor som skräpar ner i städer som är den främsta orsaken till problemet.

Mikroskopiskt skräp i havet kan vara ett större problem än vad man tidigare trott. Det menar forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet som tagit vattenprover i Lysekils hamn och här hittat 30 gånger mer mikroskräp än vad som mätts upp i andra undersökningar utmed den svenska kusten.

I ett pressmeddelande förklaras problemet så här:

Mikroskräp är små partiklar av plast, textil och annat avfall. Eftersom de har samma storlek som växt- och djurplankton äts de av djuren i havet eller kan sätta sig i gälarna på fiskar. Partiklarna kan dessutom vara bärare av giftiga ämnen och transportera in miljögifter i våra havsdjur.

IVL Svenska Miljöinstitutet påpekar att den största källan till skräpet faktiskt är människor som bor i städer, detta eftersom mycket av det skräp som slängs på gator, torg och vägar rinner ut med dagvattnet när det regnar.

Fredrik Norén, som är marinbiolog på IVL Svenska Miljöinstitutet, säger i pressmeddelandet:

– Stadslivet är en stor källa till nedskräpningen i havet. Det som är bra med det är att samhället kan göra något åt det. Vi kan bli bättre på att rena dagvatten, få folk att slänga mindre skräp i stadsmiljön och kommunerna kan öka antalet soptunnor.


IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet.

Miljö online2

Liknande artiklar