Hoppfullt för havslädersköldpaddan

Foto: Jürgen Freund, WWF

Naturvårdsåtgärder har gett positivt resultat. Men läget är fortfarande alarmerande för tusentals andra arter som riskerar att försvinna om inget görs. Det framgår av den nya rödlistan från den Internationella naturvårdsunionen.

En uppdaterad version av The IUCN Red List of Threatened Species har nu publicerats, det skriver IUCN, den Internationella naturvårdsunionen, i ett pressmeddelande.

Hos Artdatabanken kan man läsa att ”en rödlista är en redovisning av arters relativa risk att dö ut från det område som rödlistan avser”.

Glädjande, enligt IUCN:s nya lista, är att läget för några arter, exempelvis havslädersköldpaddan, ser ljusare ut än tidigare. Sköldpaddan som är världens största, har gått från kategorin Akut hotad till Sårbar*.

Men IUCN konstaterar samtidig att många arter inte har haft samma tur:

A total of 71,576 species have now been assessed, of which 21,286 are threatened with extinction.

Jane Smart, med titeln Global Director IUCN Biodiversity Conservation Group, säger i pressmeddelandet:

– This IUCN Red List update shows some fantastic conservation successes, which we must learn from, for future conservation efforts. However, the overall message remains bleak. With each update, whilst we see some species improving in status, there is a significantly larger number of species appearing in the threatened categories. The world must urgently scale up efforts to avert this devastating trend.


*Artdatabanken förklarar kategorierna på följande sätt: Hotade arter benämns de som kategoriserats som Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN) eller Sårbar (VU). Till rödlistade arter hör, förutom de hotade, också de som kategoriserats som, Nära hotad (NT), Nationellt utdöd (RE) och Kunskapsbrist (DD). De arter som däremot kategoriserats som Livskraftig (LC) är varken hotade eller rödlistade.

Miljö online2

Liknande artiklar