Förnybart växer allt snabbare

Foto: Sierra club

De förnybara alternativen förväntas fortsätta växa i allt snabbare takt de kommande åren, till 2018 kan 25 procent av världens elförsörjning komma ifrån förnybara alternativ tror internationella energiorganet IEA i en ny rapport.

IEA skriver bland annat att den allt snabbare ökningen av förnybara alternativ framför allt drivs fram av sol och vindkraft som blivit allt billigare de senaste åren. De förnybara alternativen växer nu snabbare än de fossila och IEA tror att de förnybara alternativen kommer öka från 20 procent av den totala elförsörjningen 2011 till 25 procent 2018. Utvecklingen är positiv, men skulle behöva gå ännu mycket snabbare för att tackla klimatkrisen.

Traditionellt sett har de rika länderna i OECD som varit de som satsat mest på förnybara alternativ, och så är det fortfarande. Men allt mer förnybart byggs även i länder utanför OECD-området, framför allt är det Kina som satsar stort och kommer att stå för 40 procent av all förnybar el som byggs ut mellan 2012 – 2018.

Miljö online2

Liknande artiklar