Rädda igelkottarna under valborg

Foto: Denis Defreyne

Under valborg kan djur som igelkottar, fåglar eller katter ha flyttat in i brashögarna. Därför är det väldigt viktigt att titta innan brasan tänds så att eventuella bostadsgäster kan få flytta ut innan de får det hett om öronen. Taggar, fjädrar och päls skyddar dåligt mot eld.

Här är vad du kan göra för att rädda djurens liv:

• Lasta om eller flytta din rishög. Då får djuren en chans att fly innan brasan tänds.

• Om rishögen är för stor och inte går att flytta: Lyft upp bråte och undersök högen så noga det går. Finns det tecken på liv? Hörs det några ljud?

Naturskyddsföreningen och Djurambulansen har tillsammans med Kottecentralen gjort kampanjer i sociala media för att uppmärksamma problemet. Kampanjerna har gått bra och har tillsammans fått över 57 000 delningar. Enligt Kottefonden har igelkottarna under de senaste 20 åren minskat kraftigt och är sedan 1972 totalfridlyst i hela Sverige.

Vad huvudorsaken är vet man inte i nuläget. Man städar sina gårdar mycket noggrant idag. Förr hade man komposthögar, buskar, häckar och mer ogräs på tomten där igelkotten trivs bäst. Lantbruket har också en stor del i det hela då man håller kliniskt rent runt åkermarken. Trafiken skördar många kottar och även fritt springande hundar är orsak till svåra skador och dödsfall!

Andra tips på hur du kan hjälpa igelkotten hittar du här.

Igelkott

Igelkott Foto: Daniel Wehner

Miljö online2

Liknande artiklar