Miljön viktigaste EU-frågan enligt väljarna

Foto: © European Union 2014 - European Parliament

EU-parlamentsvalet 25 maj. Både TV4 och Europaportalen har under de senaste dagarna kunnat rapportera att de svenska väljarna tycker miljön är den viktigaste frågan för EU att arbeta med.

I en undersökning, där TV4 låtit Novus fråga tusen personer, visar det sig att 23 procent av de tillfrågade anser att det är miljö- och energifrågan som är den allra viktigaste EU-frågan.

Europaportalen har i en annan undersökning låtit Sifo fråga tusen personer om den viktigaste framtidsfrågan för EU. Även här valde den största andelen, två av fem, miljö och klimat.

I Novus undersökning kom jobbfrågan på andra plats och i Sifos undersökning kom bekämpning av arbetslösheten på andra plats.

Miljö online2

Liknande artiklar