Politiskt mål om ekologisk odling efterfrågas

Foto: EU-kommissionen

Allt fler köper ekologiska livsmedel, men produktionen står och stampar, menar flera aktörer inom branschen.

Göteborgspostens debattsida framförs i dag kravet om att svenska partier måste bli tydligare med vad de vill då det gäller ekologisk produktion i Sverige. Bland undertecknarna finns företrädare för bland annat för Coop, Saltå Kvarn och Naturskyddsföreningen.

Debattörerna lyfter fram Danmark som föregångsland, och skriver:

Oavsett politisk färg har danska regeringar sedan länge sett det ekologiska jordbruket som en spjutspets. I Sverige gör vi tvärt om och stimulerar först och främst det konventionella jordbruket.

Enligt artikeln ökade försäljningen av ekologiska livsmedel med 13 procent i Sverige förra året, detta samtidigt som produktionen stod i princip stilla. Och det beror, enligt debattörerna, till stor del på att konkreta mål inom politiken saknas:

I dagsläget är det oklart vilka mål som regeringen egentligen har.

Överst på listan med önskemål i artikeln är en ”politik med konkreta mål och planer som resulterar i mer eko”.

Miljö online2

Liknande artiklar