Klimatforskare säger ja till kärnkraft

Foto: United States Tennessee Valley Authority

71 procent av klimatforskarna menar att kärnkraft är viktigt för att klara klimatet. Att stänga kolkraftverk är det effektivaste sättet att bekämpa klimatförändringarna. 

Klimatforskarna i undersökningen fick ta ställning till ett öppet brev som fyra klimatforskare har skrivit där de uppmanar miljöorganisationer som är emot kärnkraft att tänka om.

While it may be theoretically possible to stabilize the climate without nuclear power, in the real world there is no credible path to climate stabilization that does not include a substantial role for nuclear power

Av klimatforskarna i opinionsundersökningen så svarar 71 procent att de håller med om detta påstående. Vidare svarar 67 % av forskarna i undersökningen att förnybar energi inte kommer att växa tillräckligt snabbt för att spela en stor roll i att lösa världens växande energibehov. Undersökningen visar även att 64 % av forskarna anser att det mest effektiva sättet att bekämpa klimatförändringarna är att stänga kolkraftverk.

Undersökningen är gjord av Vision Price som är en samverkansorganisation för forskare. De beskriver sig själva om strikt icke-partiska.

Miljö online2

Liknande artiklar