Trappa upp arbetet för biologisk mångfald? Absolut, om EU-parlamentet får välja!

Foto: Public domain

Omröstningen kring ett förbättrat arbete kring biologisk mångald röstades i tisdags igenom, vilket var tur då både rapporten som de röstade om och Världsnaturfonden säger att bevarandet har stort behov av att stärkas. Sverige var inte helt bidragande till det positiva utfallet. 

EU-parlamentet hade i tisdags en omröstning kring om arbetet för biologisk mångfald skulle stärkas. Lyckligtvis röstade majoriteten medlemmar för förslaget, men fyra svenska parlamentariker, de tre moderaterna Anna-Maria Corazza Bildt, Gunnar Hökmark (namnet till trots) och Christopher Fjellner röstade tillsammans med kristdemokraten Lars Adaktusson i slutänden mot att trappa upp arbetet för biologisk mångfald.

Enligt Världsnaturfonden är 60 procent av Europas djur och växter i dagsläget hotade. De fastslår att åtgärder måste sättas in för att skapa tillräckligt skydd och finansiering för att arter och livsmiljöer ska kunna återhämta sig till år 2020.

Kampanjen Nature Alert har undertecknats av över en halv miljon människor och det glädjande utfallet av tisdagens möte ses som en framgång för Europas miljöorganisationer.

Om EU-kommissionen följer parlamentets förslag återstår dock att se.

Miljö online2

Liknande artiklar