Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  ”Att kritiskt granskas är inte alltid skönt – men väldigt viktigt”

  ”Min förhoppning och förväntan är att vi kan påverka näringslivet att öka takten i hållbarhetsarbetet”, skriver Amanda Jackson, Koncernhållbarhetschef på Swedbank, idag i en debattartikel på Supermiljöbloggen.

  Banksektorn skulle kunna liknas vid ett finansiellt blodomlopp som gör det möjligt för företag att utveckla, bygga upp eller globalisera sin verksamhet. Detta är självklart positivt, men det medför också ett ansvar att vara en långsiktigt hållbar och ansvarsfull partner i en värld som förändras och där intressenternas krav på ansvar och hållbarhet ökar i en allt högre takt.

  Inget företag är en isolerad ö. Att förstå och förhålla sig till olika intressenters förväntningar och önskemål, och hur dessa förändras över tid, är avgörande för att kunna vara ett långsiktigt lönsamt företag. Även om det kan upplevas som jobbigt att kritiskt granskas så är det de facto en källa till skräddarsydda förbättringsförslag från viktiga intressentgrupper.

  Så, när Fair Finance Guide lanserades i Sverige såg vi det som en möjlighet för oss att få ta del av de förväntningar som initiativet, och de många organisationer som står bakom det, har på bank- och finanssektorn när det gäller mänskliga rättigheter, miljö, klimat, etc.

  Att lyssna på intressenters förväntningar är en viktig del i mitt jobb. Vi genomför strukturerade intressentdialoger och jag har även fört en mängd samtal med intressenter under årens lopp. Både med mer väntade intressentgrupper som kunder, ägare, investerare, medarbetare, reglerare och opinionsbildare men även med intressentgrupper som aktivister, civilsamhällesorganisationer, meningsmotståndare och granskare. Jag ser dessa samtal som en källa till kunskap och information som kan bidra till att utveckla och förbättra vårt arbete. Möten och samtal med människorättsaktivister och civilsamhällesorganisationer på våra olika marknader har exempelvis bidragit med viktiga perspektiv till arbetet med hållbarhetsbedömningar och riskanalys. På liknande sätt har dialogen med bland annat granskare gett värdefulla synpunkter kring de snabbt ökande förväntningarna på finansbranschen.

  Att stänga gap, minska risker, påverka bolag samt att bidra till utvecklingen av nya hållbara finansiella produkter är det som ligger på bordet varje dag. Dialog med olika intressenter är således viktiga inspel i bankens strategiska hållbarhetsarbete.

  De senaste 2-3 åren har vi tagit flera viktiga steg framåt i vårt hållbarhetsarbete. Vi arbetat mycket med att skapa ett koncernövergripande förhållningssätt där vi har policy och implementering på koncernnivå. På så sätt vill vi säkerställa att kunder, och andra intressenter, kan få en ökad tydlighet för hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor över hela koncernen. Vidare har vi bland annat tagit fram en ny klimatstrategi med fokus på att minska vår indirekta klimatpåverkan och stödja kunder i att göra mer hållbara val. Som ett led i detta minskar vi vår exponering mot kol.

  Vi har dessutom nyligen arbetat fram sektorriktlinjer, vilka tydliggör våra förväntningar på bolag när det gäller mänskliga rättigheter, miljö, klimat, antikorruption, etc. Riktlinjerna är viktiga verktyg för oss när vi påverkar bolag samt för vår hållbarhetsanalys. Det finns många branscher som påverkar och påverkas av exempelvis ökade klimatförändringar. Branscher som vi investerar i, finansierar eller köper in varor och tjänster från. Därför är sektorriktlinjerna viktiga redskap för att bidra till att minska hållbarhetsrelaterade risker i våra portföljer.

  Samtidigt har vi ökat fokus på finansiella produkter med hållbarhetsprofil, vilket är ett otrolig viktigt steg för att skapa förändring. Vi vill möjliggöra för våra kunder att spara hållbart för sig själva och för en hållbar framtid. Bara för någon vecka sedan lanserade vi en ny SPAX som väljer in de bästa bolagen och väljer bort känsliga produkter.

  Min förhoppning, och förväntan, är att vi på detta sätt kan påverka näringslivet att öka takten i hållbarhetsarbetet. Det är också min förhoppning, och förväntan, att detta kommer att ge positivt utfall i externa granskningar, så som exempelvis Fair Finance Guide, som lanserar resultatet för 2016 års granskning nu i november. För, även om det inte alltid är smärtfritt att kritiskt granskas, så är det oerhört viktigt, då det möjliggör dialog, kompetensöverföring och ökad transparens.

  Jag tror att det nu är dags för såväl oss inom finansbranschen som näringslivet i stort att öka takten i hållbarhetsarbetet och ett viktigt verktyg för att göra det är att se inspel från granskare som just skräddarsydda förbättringsförslag!

  Amanda Jackson
  Koncernhållbarhetschef Swedbank

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!