Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  FP, Anita Brodén: Ta ansvar för den biologiska mångfalden!

  ”Hur ska man förklara att några luftvibrationer kan fylla en människas inre med en så stilla glädje, att man frestas använda det stora ordet lycka? Jag vet ju att färgerna och fågelsången, morgonens lätta dofter och vinden som dröjande vaknar över sjön, själva ljuset och den stigande värmen endast är elektromagnetiska vågor av olika frekvenser. Jag vet att det är min hjärnas syn- och hörselcentra som översätter våren till ett spektrum av färger och en skala av ljud sådana jag upplever dem finns inne i mig – hur det är i själva naturen kan vi inte veta.
  Ändå denna stilla lycka över att finnas till just denna stund.”

  Rolf Edbergs beskrivning ger mig inspiration och kraft att ta mitt ansvar för att också barn och barnbarn skall få uppleva naturens mysterier, skönhet och rikedom.

  Förutom de skönhetsupplevelser som naturen ger oss med är vi också beroende av jordens resurser och ekosystemtjänster för vår överlevnad, där var och en av oss genom vårt agerande påverkar vår gemensamma globala livsmiljö utan att sambandet alltid är uppenbart.

  Därför är Artdatabanken tillika artprojektet, forskningsfartyget ” Argos 2” och ett utökat skydd av ädellövskogarna i södra Sverige så angeläget!
  Därför måste övergödningen av inte minst Östersjön hejdas, oljeprospektering i de känsligaste arktiska marina miljöerna förhindras och EU:s klimatambitioner skärpas.

  Vi tillhör den generation som fått tillräckligt med kunskap och upplysning för att kunna ta ett ökat ansvar för miljön. Vi kan utmana gamla sanningar och sätta ljuset på missriktade beslut. Naturen måste ses som en helhet där också hållbar utveckling är ett sammansatt begrepp som förenar miljö, ekonomi och sociala hänsyn.

  Tillväxt utan miljöhänsyn är dock varken ekonomiskt, socialt eller ekologiskt hållbart. Det går att driva en annan sorts tillväxtpolitik. En politik som är hållbar i längden och som inte bygger på ett ständigt ökat utnyttjande av naturens resurser. En successiv skatteväxling där miljöskadlig verksamhet beskattas högre och skatterna för verksamheter som harmoniserar med naturen blir lägre. Ett viktigt sätt att styra ekonomin mot en mer hållbar tillväxt och följa den liberala principen att förorenaren skall betala.

  Miljöproblemen måste hanteras globalt då såväl vår ekonomi som konsekvenserna av våra beslut är globala. Det framgångsrika avtalet om förbud mot freoner är ett viktigt exempel på att det går att nå global konsensus när livet på jorden står på spel.

  En framgångsrik miljöpolitik medverkar till att förenkla för människor att ta ansvar. Den skyddar människor, framför allt barn, från en farlig och ohälsosam miljö, den står på egna ben fri från särintressen. Den är lösningsorienterad,
  men väjer inte för att miljöfrågor rymmer svåra dilemman och utmaningar.

  När livet på jorden står på spel- när miljö- och klimatutmaningarna är gigantiska och då kommande generationers framtid vilar i våra händer – har vi inget annat val än att driva en miljöpolitik där planetens hållbara gränser styr våra beslut.

  Anita Brodén
  Miljöpolitisk talesperson
  Folkpartiet

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.