Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Göran Carstedt & John Holmberg: "Världen behöver nytt ledarskap!"

  I dag delas Göteborgspriset för en hållbar utveckling ut till Paul Polman, koncernchef i Unilever, för sitt banbrytande ledarskap. Polman driver en genomgripande kursändring mot en mer hållbar verksamhet. Målet är att, till år 2020, halvera företagets miljömässiga fotavtryck.
  Paul Polman har också utmanat kortsiktigheten inom företagsvärlden och har sett till att koncernens traditionella kvartalsrapportering upphört. Han utmanar hela företagsvärlden till ett nytänk och uppmanar regeringar, näringsliv och ideella organisationer att samarbeta.
  Syftet med Göteborgspriset för en hållbar utveckling, som instiftades av Göran Johansson tillsammans med ledare från näringslivet, är att sätta ljus på goda initiativ, i världsklass. Exempel som kan inspirera i den nödvändiga omställningen genom att visa vad som är nödvändigt och möjligt.
  Vad utmärker då det ledarskap som världen behöver?
  Världens befolkning förväntas öka till cirka tio miljarder, en fördubbling sedan 1985. Samtidigt utarmas naturens förmåga att bära det mänskliga samhället. För att undvika klimatförändringar, urholkad tillit och utanförskap samt finansiella kriser behöver vår färdriktning ändras i flera avseenden. En omställning är både tekniskt och ekonomiskt möjlig. Men den avgörande faktorn för framgång verkar vara människors vilja till förändring och ledarskap på olika nivåer. När kortsiktighet och för snäva perspektiv tillåts begränsa oss sker inte den nödvändiga kursändringen. Vi måste tänka om!
  I en värld som blir alltmer komplex och i tider där svaga koalitioner förväntas leda våra politiska institutioner, vilket för närvarande sker i både USA, EU och Sverige, krävs en ny syn på pragmatiskt ledarskap och samarbete. Vi kommer att tvingas lämna de gamla hierarkiska beslutsmodellerna, där några (vi) bestämmer och andra (de) genomför.
  ”We need a new way of thinking to solve the problems caused by the old way of thinking”, menade Albert Einstein. Detta kräver ledarskap på alla nivåer, såväl bland politiker, företagsledare, lärare med flera, men dessutom behövs ett ledarskap av oss alla i våra roller som konsumenter, föräldrar och medborgare.
  Hur skapar vi då nya affärsmodeller som kan bidra till lösningarna? Finns ledarskapet för dessa lösningar? De globala företagen har en enorm kraft att hindra eller påskynda en önskad samhällsomställning. Men det måste börja i insikten att denna omställning är helt nödvändig för att lyckas. Att ta vetenskap och fakta på allvar, och ta ställning för en ny färdväg. En omställning som växer fram ur ”a million small beginnings”, en process där mänsklig kreativitet släpps loss i ett samskapande, utifrån en samlande meningsfull uppgift som utmanar och inspirerar. En omställning som bygger på att vi vågar experimentera, göra misstag och lära. Processer som går både nerifrån och upp och uppifrån och ned. Att både våga släppa loss och samtidigt hålla samman.
  För en traditionell, hierarkisk och kontrollerande beslutskultur, kan en kultur baserad på nyfikenhet, mångfald och förtroende upplevas som kaotisk. Men i själva verket bygger den på en annan typ av kontroll – av öppenhet, tillit och samarbetsvilja, med respekt för varandras olika utgångspunkter och roller.
  Många städer och regioner runt om i världen ser idag stora möjligheter i denna omställning. Det handlar om att skapa kunskap, lärande och nya lösningar. Att lyckas kraftsamla kring breda samarbetsinitiativ som bygger på regionens unika tillgångar.
  För detta krävs ett ledarskap på alla nivåer som handlar mer om att kunna se till det som är bra, istället för att kunna hitta det som är fel. Människors äkta engagemang kan bara komma ur mening och framtidstro.
  I Västsverige har ledare på högsta nivå inom universiteten, staden, regionen och näringslivet identifierat fem områden där vi har en stor möjlighet att visa världen hur framtidens lösningar kan se ut; Hållbar stadsutveckling, Hållbara transportlösningar, Hållbar marin utveckling, Grön kemi och biobaserade produkter samt Life science. Låt oss inspireras av dessa och andra initiativ och skapa en gemensam kraftsamling för Sverige inför år 2020 och inte minst inför Göteborgs 400 års-firande 2021!
  Förhoppningsvis kan Paul Polman, som årets pristagare i Göteborgspriset för en hållbar utveckling, inspirera oss alla i detta nödvändiga arbete mot en omställning till en hållbar värld. Inte bara för hans mod och nytänkande, utan också för hans ödmjukhet:
  – I am not very proud of what we do. We have a long way to go. We have made a mess. Let us try to improve it.
  Göran Carstedt, Jurymedlem för Göteborgspriset för hållbar utveckling med tidigare ledande befattningar inom Volvo, IKEA och Clinton Climate Initiative.
  John Holmberg, Juryordförande för Göteborgspriset för hållbar utveckling samt Professor och vicerektor Chalmers.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra